Økt sats på føringstilskudd taskekrabbe

Som følge av reduserte landinger av taskekrabbe og derav økte kostnader pr kg på innfrakt til produsent, økes satsen på føringsstilskuddet som brukes på taskekrabben. Med virkning fra 29. oktober 2012 og ut året økes satsen med 30 øre pr kg til kr 1,60 pr kg.