Oppheving omsetningskvoter kvalkjøtt

Som følge av utviklinga i kvalfangsten sett i forhold til registrert etterspørsel etter kvalkjøtt fra kjøperne, oppheves omsetningskvotene for kvalkjøtt, jfr rundskriv nr 31/2011 med senere endring 31.5.2012. For ordens skyld gjøres oppmerksom på at dersom fangsten mot formodning skulle utvikle seg i svært positiv retning resterende del av sesongen, kan det medføre at fangsten stoppes på kort varsel.
 
Det forutsettes at den enkelte fanger holder kontakt med kjøper for å avpasse fangst og salg.