Forlengelse av redusert minstepris for kveite

Som følge av fortsatte utfordringer i eksportmarkedet forlenges den reduseres minsteprisen (ref rundskriv 24/2014) for de tre minste kveitestørrelsene med kr 5,- pr kg i forhold til det som framgår av rundskriv nr 21/2014 (minsteprislista). Endringen er midlertidig og gjelder for omsetning i perioden tom 26. oktober 2014.