Henstilling fra Norges Råfisklag om redusert hysefiske.

Betydelig økte landinger av fersk hyse sist uke, spesielt i Vesterålen og Troms, har ført til press i eksportmarkedet for fersk hyse. Dette er en årlig foreteelse som viser at ferskhysemarkedet er følsomt for store kvanta. På denne bakgrunn henstiller Norges Råfisklag flåten om å redusere hysefisket, og tilpasse leveransene etter kjøpers etterspørsel.