Overskuddsføring torsk ut av sone 5 – Lofoten/Salten. Periode forlenget med ei uke

Vi viser til vår melding datert 15.3.2013, se utgåtte meldinger. Det framgår der at nevnte ordning tidsmessig er begrenset til kvanta innkjøpt i perioden 18. mars til og med 7. april 2013.

Arbeidsutvalget i Norges Råfisklag har nå vedtatt utvidelse av ordninga tidsmessig med ei uke, d.v.s. for kvanta innkjøpt fram til og med søndag 14. april 2013.

Vi presiserer at ordninga omfatter torsk som føres ut fra overskuddsområdet til kjøpere i Norges Råfisklags distrikt.