Videreføring av reduserte minstepriser for kveite
 

Situasjonen på kveitemarkedet er på tilsvarende nivå som for et par uker siden. De reduserte minsteprisene kunngjort i rundskriv nr 32/2016 videreføres derfor i ytterligere 14 dager, d.v.s. for omsetning til og med 6. november 2016. For ordens skyld gjengis de reduserte minsteprisene som gjelder i perioden:
 

 

Størrelse

Minstepris (kr pr kg sløyd u/hode)

 
Kveite under 20 kg, lovlig fanget
Kveite 20 - 40 kg
Kveite 40 - 60 kg
Kveite 60 – 100 kg
Kveite minst 100 kg

 
55,-
50,-
40,-
25,-
20,-

 
Med mindre annet kunngjøres innen utløpet av perioden, gjeninnføres minsteprisene som framgår av rundskriv nr 28/2016 (minsteprislista) for kvanta som omsettes fra og med 7. november 2016.

(21.10.2016)