Vi viser til melding av 13.1. og 14.2.14 med kunngjøring av turkvote på 40 tonn for kvanta ilandført rund, iverksatt for omsetning fra og med mandag 17. februar 2014.
 
Arbeidsutvalget i Norges Råfisklag har på bakgrunn av den senere tids utvikling i fiske og avtakssituasjonen, herunder endrede kvoteforutsetninger for den minste kystflåten, vedtatt at turkvotereguleringen opphører for kvanta omsatt fra og med mandag 7. april 2014.