Ytterligere forlenget periode med redusert minstepris for kveite

Vi viser til rundskriv nr 24/2014, samt melding av 17.10.2014 og 24.10.2014.

Som følge av fortsatte utfordringer i eksportmarkedet videreføres de reduserte minsteprisene for kveite, jfr rundskriv nr 24/2014, for omsetning fram til og med 23. november 2014.

Med mindre annet kunngjøres innen utløpet av perioden, gjeninnføres minsteprisene som framgår av rundskriv nr 21/2014 for kvanta som omsettes fra og med 24. november 2014.