Gjør en forskjell for havet

Gjør en forskjell for havet

Norges Råfisklag gir bort 1 million kroner til rydding av plast og søppel.

Norges Råfisklag gjentar suksessen for tredje året på rad og setter av en million kroner til ryddeaksjoner fra Finnmark til Nordmøre. I 2020 kan alle lag, foreninger og organisasjoner søke om inntil 50.000 kroner i støtte hvis de deltar på den felles dugnaden. Synne Guldbrandsen i Råfisklaget håper så mange som mulig blir med på ryddelaget.

– Søppel i havet er et enormt miljøproblem som berører oss alle. Samtidig vet vi at rydding av strendene faktisk gjør en forskjell. Derfor setter vi i Råfisklaget igjen av en million kroner til et krafttak for rene strender. Pengene som lag og foreninger får går i sin helhet til deres egen kasse, forklarer Guldbrandsen.

Det er enkelt å søke, alt du trenger å gjøre er:
1. Registrer ryddeaksjonen på ryddenorge.no
2. Skriv en søknad og send til firmapost@rafisklaget.no
3. Ta bilder av ryddeaksjonen til dokumentasjon.
4. Ta vare på kvittering for innlevert søppel til deponi.

Velg et viktig område
I år prioriteres litt mer avsidesliggende fjære-områder i distriktet fra Finnmark til Nordmøre.

– Dette er områder hvor vi vet at det er behov for en ekstra innsats. Områdene rundt Tromsø har blitt godt ryddet de siste to årene og er derfor ikke med i årets aksjon. Vi anbefaler å ta turen til mer avsidesliggende steder, ut mot storhavet og som kanskje krever en liten gåtur, forteller Guldbrandsen.

Råfisklaget oppfordrer til å først rekognosere og forhøre seg for å finne et område som virkelig trenger å ryddes, eller finne varslet forsøpling på ryddenorge.no.

Hvordan foretas tildelingene
Tildelingene foretas etter en skjønnsmessig vurdering hvor mengde avfall, lengde på aksjonen, størrelse på område, antall personer som deltar m.v. tillegges vekt. De som velger utilgjengelige områder og trenger ekstra støtte til transport, for eksempel med båt, kan søke om støtte til det.

Søknad sendes til firmapost@rafisklaget.no og skal inneholde:
1. Navn på området/fjæra og kommunen.
2. Aksjonskode fra ryddenorge.no
3. Beskriv eller dokumenter behovet for rydding av området, helst med bilde.
4. Antall deltakere på dugnaden.
5. Lengde på fjæra som skal ryddes.
6. Angi hvis det er spesielle frakt- eller transportkostnader knyttet til ryddedugnaden.
7. Tidspunkt for rydding.
8. Organisasjons- og bankkontonummer til laget eller foreningen.

Det må påregnes inntil to ukers behandlingstid på søknaden.

Ved behov for ryddemateriell eller transport av søppel til deponi, forutsetter vi at dere bruker refusjonsordningen til ryddenorge.no og kommunens/friluftsrådenes tjenestetilbud.

Når ryddingen er gjennomført, må følgende gjøres for å få utbetalt støtte:
1. Register ryddeaksjonen som «avsluttet» på ryddenorge.no.
2. For at vi skal vite hvilken sak det gjelder, svar på e-posten du mottok med tilsagn fra Råfisklaget og legg ved:
a. Rapport og bilder som viser dugnadsinnsatsen.
b. Dokumentasjon/kvittering for innlevert søppel til deponi.

Korona-råd:
Fra torsdag 7. mai ble det igjen mulig å organisere og gjennomføre ryddeaksjoner med inntil 50 personer så lenge gjeldende smittevernregler respekteres. Ryddeaksjoner med over 20 personer må ha en ansvarlig arrangør med oversikt over alle som er til stede og med ansvar for at smittevernreglene følges.

Råfisklaget oppfordrer alle til å:
• Følge friluftslivets koronavettregler
• Unngå steder der mange samles og hold avstand
• Bruke hansker og vaske hendene grundig etter ryddingen
• Ikke del pose eller søppelsekk med andre
• Unngå å overbelaste gjenvinningsstasjonene

Det nytter å plukke
NRK publiserte i mars resultatene fra en ny rapport publisert i «Marine Pollution Bulletin» som viser at ryddeaksjoner hjelper. Forskere har analysert søppelmengden på strendene i Lofoten fra 2011- 2018, og viser at det har blitt 25 kilo mindre søppel per 100 meter strand de siste åtte årene.

– Det viser at det nytter å plukke søppel, og at den store innsatsen fra frivillige utgjør en forskjell! Det gir håp for rent hav i framtida. Vi er avhengig av et bærekraftig hav for at suksesshistorien om norsk villfisk skal kunne fortsette også i fremtiden, sier Guldbrandsen.

Årets TV-aksjon
I år går NRKs TV-aksjon til kampen mot forsøpling i havet og WWF. Råfisklaget er med på jobben med å koordinere TV-aksjonen i Troms og Finnmark.

– Det er gledelig å se at årets TV aksjon går til rydding av plast i havet. Vi i Råfisklaget føler et ansvar for å gjøre det vi kan for å holde havet, arbeidsplassen vår, så ren som mulig, og bevare havene for fremtidige generasjoner. Derfor var det naturlig for oss å bli med på årets TV-aksjon, sier Guldbrandsen.

 https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/