FISKNYTT - det nyeste fra fiskerinæringen:

⚓️ Leveransene av sjøfryst råstoff bidrar betydelig til ukesomsetningen forrige uke. Hele 143 av totalt 230 mill kroner kommer fra omsetningen av sjøfryst råstoff. Leveransene av frosset reke er en betydelig bidragsyter med 89 mill kroner av totalen. Dette bidrar til at omsetningen fra norske fartøy tar betydelig innpå fjorårets omsetning. På ferskomsetningen var det god aktivitet i blåkveitefisket mandag og tirsdag, men med en kraftig reduksjon fra onsdag og ut uken. Ellers økte leveransene av notsei til en nær dobling fra uka før, og videre har vi fine bidrag fra kongekrabbe, taskekrabbe, kystrekefangster og leppefisk i sør.
👉 Sørg for å ha en leveringsavtale før du starter å fiske. Se hvem som kjøper fisk og skalldyr i sommer her
🐟 Sjekk at kystkoden/fangstfeltet på seddelen er riktig før du signerer: Se hvordan her

Les alt om fisket i perioden 23. - 29. augustHer finner du fisket foregående perioder Se gjennomsnittspriser for fersk fisk pr. uke 34 og hittil i år Se gjennomsnittspriser for tidligere uker her

(30-AUG-2021 12:12 PM)

Annerledes sesong for kystflåtens blåkveitefiske

Første del av det tradisjonsrike blåkveitefisket for kystflåten er avsluttet for i år. Nært 300 båter deltok i første periode, i det som kan kalles kystflåtens svar på «ekstremsportsveko». Vi snakker her om små båter som fisker langt til havs - mange timer fra land og over flere døgn. Selv om fisket foregår i sommermånedene er storhavet sjelden helt stille, og godt vær kan fort slå om til dårlig.

Selv om både deltakelse og hvor fisken fanges er uforandret, er årets sesong på flere måter annerledes enn tidligere.

- Første del av blåkveitefisket skulle starte i begynnelsen av juni, men ble i år flyttet fram av fiskerimyndighetene til 15. mai, forklarer omsetningssjef i Norges Råfisklag Willy Godtliebsen.

Hensikten med å begynne tidligere var å gjøre det lettere for fiskeindustrien å holde arbeidskraft etter vintersesongen grunnet innreiserestriksjoner som følge av koronapandemien, og samtidig spre fisket ut i tid for å utnytte markedet for fersk blåkveite bedre.

Les hele saken med gladmelding fra markedet her

(22-JUL-2021 09:57 AM)

Lurer du på hvilke fiskemottak som holder åpent i sommer?

– Det er relativt stor forskjell på sommeråpne mottak innenfor de ulike sonene Råfisklaget opererer i, sier Willy Godtliebsen omsetningssjef i Råfisklaget til Fiskeribladet.

Godtliebsen og Råfisklaget legger hver sommer ned en del arbeid i å ringe rundt til mottakene for å lage en oversikt over hvem som tar ferie.

– Ikke riktig alle mottakene er med i oversikten, noen kongekrabbe og rekeoppkjøper mangler, men vi har fått med de aller fleste. Oversikten finnes tilgjengelig på nettsiden vår med oppdaterte ferietidspunkter og kontaktinfo til de respektive mottakene, forteller omsetningssjefen.

Oversikten er ment som en hjelp til de fiskerne som ønsker å levere på sommeren. Det er blant annet nyttig informasjon til ungdom som har meldt seg til ungdomsfiskeordningen.

Les hele saken på fiskeribladet.no her Listen over sommeråpne fiskemottak finner du også her

(22-JUL-2021 09:51 AM)

Svindelforsøk av kunder i Sperebank 1

Nå advares det mot en falsk e-post som er i omløp. Svindleren utgir seg for å være Sparebank 1, og ber deg om å aktivere engangskode-appen innen en kort tidsfrist.

Les mer om e-postsvindelen på dagbladet.no her

(15-JUL-2021 02:25 PM)

NYE MINSTEPRISER FOR KONGEKRABBE

Prisen går opp 3 kroner fra og med 12. juli.
**Størrelse over 3,2 kg - 222,00 kroner.
**Størrelse 2,2-3,2 kg - 217,00 kroner.
**Størrelse 1,6-2,2 kg - 172,00 kroner.

Prisene gjelder frem til 8. august.

Se alle de dynamiske minsteprisene for kongekrabbe, torsk, hyse, sei og rognkjeks på våre nye nettsider her

(09-JUL-2021 11:49 AM)

Råfisklaget legger til rette for kjøp og salg av pukkellaks

Den mye omtalte og svartelistede pukkellaksen har kommet til norske farvann. Nå tar Råfisklaget grep for å bidra til økt fiske på laksen som er ansett som et miljøproblem i elvene våre.

Ordningen er frivillig, og gir dem som fisker pukkellaks de samme garantiene som yrkesfiskerne har når de leverer for eksempel torsk. Når fangsten er veid og skrevet på seddel er fiskeren garantert oppgjør, og får utbetalt pengene etter 14 dager. Kjøperen får elektronisk regning på beløpet fra Råfisklaget, og slipper dermed å skrive kvittering og ordne med utbetaling til hver enkelt leverandør. Ordningen gjelder for alle som ønsker å fiske og levere eller kjøpe pukkellaks.

Slik gjør du det:
**Yrkesfisker og fritidsfisker/privatperson. Du må være registrert/kontakte oss for å registrere deg i Norges Råfisklag med personopplysninger og kontonummer. Husk å avtale leveranse med fiskekjøper før du starter å fiske.
**Kjøper. Pukkellaksen veies og registres med varekode 732 på seddel. Seddel er grunnlaget for fangstsertifikatet ved eksport av pukkellaks.
**Det er ingen minstepris på pukkellaks, denne avtales mellom selger og kjøper og føres på seddel.

Les hele saken her

(08-JUL-2021 09:23 AM)

Stopp i kystflåtens direktefiske etter blåkveite

Fiskeridirektoratet melder om stopp i direktefisket etter blåkveite nord for 62°N for fartøy under 28 meter største lengde fra og med 6. juli.

Dette innebærer at siste frist for å ta opp redskap av sjøen er 5. juli kl. 23:59, les meldinge på fiskeridir.no her

NYE MINSTEPRISER

Dynamiske minstepriser for torsk, hyse, sei, og rognkjeks fra 5. juli til og med 22. august:

🐟 Torsk går ned 25 øre til kr 22,00
🐟 Hyse uendret kr 13,00
🐟 Sei uendret kr 10,60

Årsaken til nedgang i pris for torsk er reduserte priser betalt til fisker. 

Beregningene av dynamisk minstepris for torsk, sei og hyse tar nå sommerpause frem til 20. august før neste beregning kjøres. Prisene ovenfor gjelder dermed fra mandag 5. juli til og med 22. august.

Se alle minsteprisene på vår nye nettside her Veiledning: Se hvordan den dynamiske minsteprisen på torsk beregnes her

(02-JUL-2021 11:59 AM)

Råfisklagets forretningsregler

Endringer i Råfisklagets forretningsregler ble vedtatt i årsmøtet og er gjeldende fra 1. juli 2021.

Se oppdaterte forretningsregler her
(30-JUN-2021 12:02 PM)

Oversikt over hvem som kjøper fisk i sommer

Norges Råfisklag har undersøkt kjøpernes planer for fiskekjøp i sommer, og listen under er satt opp etter tilbakemelding fra disse. 

Kjøpere som vil gjøre endringer, bes ta kontakt. Uansett forutsetter vi god kontakt mellom fisker og kjøper, og at fisket tilpasses kjøpers etterspørsel.

Her kan du se hvem som kjøper fisk i sommer

(29-JUN-2021 02:42 PM)

Innkreving av ressursavgift

Stortinget har i henhold til lov av 19. mai 1933 nr 11 om særavgifter den 18. juni 2021 vedtatt at det skal betales en avgift til statskassen ved førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser med virkning fra 1. juli 2021, les mer i rundskriv 24/2021 her

(25-JUN-2021 11:24 AM)

Endring i fakturering, betaling og forsinkelsesrenter

Etter ny vurdering er det besluttet å avvente opptrappingen av forsinkelsesrenten.

Se rundskriv

(23-JUN-2021 01:18 PM)

Viktig melding til yrkesfiskere med kvote under 11 meter (hjemmelslengde):

👉 Det ble gitt kvotetillegg på torsk den 31. mai i år.
👉 Dette kan ikke overføres til neste år.
👉 I reguleringsforskriften §16 er det laget en tabell som viser hvilken del av torskekvoten som kan overføres: klikk her.

Er du er usikker på hvor mye du kan overføre kan du kontakte oss på telefon 77 66 01 00.

(22-JUN-2021 05:07 PM)

Nykommeren sprenger alle rekorder!

Snøkrabben er kongekrabbens mindre kjente «lillebror». Den er mindre, klørne er bøyd fremover og den har en søtere smak. Nå skriker hele verden etter delikatessen.

Mai måned ble tidenes beste måned for eksport av skalldyr fra Norge, og verdiøkningen på snøkrabben sprenger alle rekorder. Det ble eksportert nesten 800.000 kilo av snøkrabbe, til en verdi av 132 millioner kroner.

- I volum er det en økning på over 400 prosent, og i verdi er økningen på over 500 prosent sammenlignet med mai i fjor, sier en fornøyd Synne Guldbrandsen.

Hun er markedssjef i Råfisklaget, og forteller at USA er det desidert viktigste markedet for norsk snøkrabbe. Der er den populær mat på alt fra restauranter og hoteller til cruiseskip og kasino. Disse næringene har i stor grad vært nedstengt det siste året grunnet koronapandemien, så årsaken til den enorme økningen i eksportvolum og -verdi er en helt annen.

Les mer om at nye vaner kan gi høyrere priser her

Bilde: Snøkrabbefisket langt nord i Barentshavet byr på røffe forhold. I år kom fisket i gang tidligere grunnet lite havis. Fotograf: Renat Besolov, på snøkrabbebåten "Northeastern".

(16-JUN-2021 01:08 PM)

Midlertidig reduksjon av minsteprisen for rund uer

Etter henvendelse fra Sjømat Norge har arbeidsutvalget i Norges Råfisklag vedtatt midlertidig reduksjon av minsteprisen for rund uer minst 0,7 kg, fra kr 13,- til kr 10,- pr kg. Den reduserte minsteprisen trer i kraft 16.6.21

Se rundskriv

(15-JUN-2021 02:43 PM)

Nye satser for lagsavgift

Fra og med 1. juli 2021 settes satsene for lagsavgift ned.

Se rundskriv

(15-JUN-2021 02:39 PM)

Nye minstepriser og varekoder for sjøltilvirket tørrfisk

Fra og med 10. juni endres pris og varekoder på sjøltilvirket tørrfisk. 

Se rundskriv

(09-JUN-2021 01:15 PM)

Avgift på viltlevande marine ressursar

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett fremmet forslag om innføring av ressursavgift på 0,42 % av fangstverdi minus lagsavgift (trekkgrunnlag 1) gjeldene fra 1. juli 2021.

Saken vil bli behandlet i Stortinget i juni 2021. Foreløpig behandlingsdato er satt til 18.juni 2021.

Se ytterligere info om saken på stortinget.no her

(07-JUN-2021 10:48 AM)

Er du vår neste tjenesteutvikler på IT?

Norges Råfisklag er en sentral aktør i en av landets hurtigst voksende næringer – fiskerinæringa. Hver dag gjennom hele året forestår vi registrering, salg, oppgjør, kontroll og rapportering av alle viltlevende marine arter i nord. De siste årene har verdien av disse fangstene vært på over 10 milliarder kroner hvert år.

Vi benytter i økende grad digitalisering i tjenesteproduksjonen, og søker etter deg som ønsker å være med på en spennende og rivende utvikling.

IT konsulent Camilla har blant annet vært med på å utvikle Råfisklagets eget auksjonssystem for villfanget sjømat.

Les mer om jobben som tjenesteutvikler IT og søk her
(03-JUN-2021 08:57 AM)

Nå kan du nominere Årets kvalitetsfisker 2021

Råfisklaget deler ut hedersprisen «Årets kvalitetsfisker» for 18. gang, og nå har du muligheten til å nominere den du mener fortjener å vinne fiskernes gjeveste pris.

- Å bli kåret til «Årets kvalitetsfisker» er den fineste utmerkelsen en fisker kan få, sier markedssjef Synne Guldbrandsen.

Prisen deles ut til fiskere eller mannskap på båter med gode kvalitetsholdninger i sitt arbeid. Det er ingen krav til båttype, redskapstype eller fiskerier, men nominasjonen må ha bakgrunn i fangst levert i Norges Råfisklags område, fra Finnmark til Nordmøre. Nå ønsker Råfisklaget hjelp til å finne årets kandidater.

Les mer om årets kvalitetsfisker her

Fjorårets vinner har blitt en merkevare. “M/S Ragnhild Kristine” og brødrene Orten, har opplevd å få flere positive tilbakemeldinger etter å ha vunnet prisen.

- Det er flere fiskere som har tatt kontakt og spurt hvordan vi gjør det om bord. Særlig de som skal bygge ny båt spør hvordan den best mulig kan utformes og driftes for å levere fisk til ferskpakket-segmentet, sier Torstein Orten.

Se når mannskapet på "Ragnhild Kristine" ble overrasket med prisen her (facebook)

(01-JUN-2021 12:45 PM)

Ny sats for forsinkelsesrenter

Fra og med 28. mai 2021 endres sats for forsinkelsesrenter.

Se rundskriv

(31-MAY-2021 03:22 PM)

Gjeninnføring av minstepriser for kveite

Fra og med 29. mai 2021 gjeninnføres minstepris for kveite.

Se rundskriv

(28-MAY-2021 09:09 AM)

Bli med oss på ryddelaget i år også!

Norges Råfisklag støtter for fjerde år på rad ryddeaksjoner fra Finnmark til Nordmøre. Søppel i havet er et enormt miljøproblem som berører oss alle, og vi håper at det også i år er mange som ønsker å delta sammen med oss i ryddedugnaden.

Vi håper det blir mange søkere til støtteordningen, og mange flotte aksjoner. Strandrydding kan bevisstgjøre og endre holdninger, og på den måten bidra til et bærekraftig hav.

 

Les mer og søk om støtte her
(20-MAY-2021 01:30 PM)

Minstepriser for ferske reke f.o.m. 24. mai

I prisforhandling mellom Sjømat Norge/Fiskekjøpernes Forening og Norges Råfisklag er det fastsatt nye minstepriser for ferske reker.

Se rundskriv

(20-MAY-2021 09:27 AM)

Gjeninnføring av minsteprisen for småhyse

Fra og med 17. mai 2021 gjeninnføres dynamiske minstepriser for småhyse

Se rundskriv

(17-MAY-2021 08:10 PM)

Her er en god nyhet til våre medlemmer

Få med deg sjefen selv oppsummere høydepunktene fra Råfisklagets årsmøte. Blant annet et det en god nyhet til våre medlemmer angående lagsavgiften!

Se video på facebook her

(14-MAY-2021 07:41 PM)

Vaktskifte i Råfisklaget

Etter nesten 20 år i Råfisklagets tjeneste takker styreleder Johnny Caspersen for seg, og gir roret til Rolf Guttorm Kristoffersen.

- Det har vært helt fantastisk å få være en del av Råfisklagets ledelse i så mange år - de siste åtte årene som styreleder, sier den avtroppende lederen.

Vi takker Johnny for laget og ønsker Rolf Guttorm hjertelig velkommen. 🙌

(11-MAY-2021 04:00 PM)

Norges Råfisklags årsmøte 2021

Årets møte avholdes digitalt tirsdag 11. mai. Du kan følge hele møtet via direktesending i linken under.

Dette skjer:
Åpningstale v/styreleder Johnny Caspersen

Sak 1 - Konstituering

Sak 2 - «Markedssituasjonen i kjølvannet av koronaen»
Adm. dir Renate Larsen, Norges Sjømatråd

Sak 3 - Virksomhetsrapport 2020. Pris og markedssituasjonen 2021.
Innlegg ved avd. direktør Charles Aas

Sak 4 - Styrets beretning 2020 og kontrollkomiteens årsmelding 2020

Lunsj

Sak 5 - Regnskap m/ revisjonsberetning
Økonomidirektør Tommy Nygård

Sak 6 - «Fiskeripolitikken i et valgår»
Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen, adm. direktør Svein Ove Haugland

Sak 7 - Nye satser for lagsavgift
Økonomidirektør Tommy Nygård

Sak 8 - Godtgjørelse revisor

Sak 9 - Valg av revisor

Sak 10 - Godtgjørelser tillitsvalgte

Sak 11 - Valg av styre og kontrollkomité

Avslutning kl. 15:00

Se årsmøtet i opptak her Norges Råfisklags årsberetning 2020 Styreleder Johnny Caspersen tale 2021 (word)

(10-MAY-2021 07:39 AM)

Vårens og sommerens nye minstepriser

Norges Råfisklag og fiskeindustrien forhandlet 28. april 2021 minstepriser for fisk gjeldende for vår- og sommersesongen. Norsk fiskerinæring er inne i en alvorlig situasjon der våre markeder er sterkt preget av korona-sitasjonen, noe som også preget drøftelsene.

Artene torsk, hyse og sei følger av de til enhver tid gjeldende dynamiske minstepriser som framgår på www.rafisklaget.no. For sei ble det gjort endring i den dynamiske modellen, hvor rund sei under 1,6 kg tas ut og låses på kr 5,00 pr. kg fra og med 30. april og inntil videre, men ikke ut over 19. september 2021.

Som følge av store utfordringer i ferskmarkedet for kveite, suspenderes minsteprisene for kveite fra og med 30. april og inntil videre.

Noen av artene som fikk endret minstepris er blåkveite, breiflabb, brosme og lyr.

Les mer i pressemeldingen her

Se minsteprislisten her

(29-APR-2021 11:01 AM)

Egne gunstige abonnement for kunder med Råfisklagskortet!

Telenor tilbyr et abonnement med ubegrenset data til Råfisklagskort-kunder.

 

 

Les mer og tegn abonnement på Telenor.no her Få mer info i video her

(29-APR-2021 01:20 PM)

Reduserte minstepriser for rundsei, minste vektklasse

Norges Råfisklag og kjøperorganisasjonene er enige om å ta minste vektklasse av rundsei ut fra den dynamiske minsteprismodellen. Minsteprisen for nevnte kategori er redusert til følgende, gjeldende omsetning fra og med 30. april 2021 og inntil videre, men ikke utover 19. september 2021:

 

Sei – rund, under 1,6 kg kr 5,00 pr kg

For øvrige størrelser/sortiment av sei videreføres modellen med dynamisk minstepris.

Se rundskriv

(29-APR-2021 11:14 AM)

Suspensjon av minsteprisene for kveite f.o.m. 30.04.21

Som følge av sterkt reduserte priser i ferskmarkedet for kveite, er Norges Råfisklag og kjøperorganisasjonene enige om å suspendere minsteprisene for kveite, gjeldende for omsetning fra og med 30. april 2021 og inntil videre.

Se rundskriv

(29-APR-2021 10:26 AM)

Viktig informasjon til alle fiskere og fiskekjøpere om riktig fangstfelt på seddel

Fremover er det ekstra viktig å sjekke at kystkoden/fangstfeltet på seddelen er riktig før signering. Veiledning finner du i videoen og mer informasjon ligger her

Fakta:
MSC er en global bærekraftsstandard for sjømat, som en rekke fiskerier er sertifisert i henhold til. Gjeldende MSC-sertifisering av torsk og hyse nord for 62°N utløper 26. april 2021. Prosessen for fornying pågår, men reglene endres denne uken:
1) Torsk fanget både innenfor og utenfor 12 nautiske mil, beholder sertifikatet på ubestemt tid etter 26.04. (Forlenges en uke av gangen)
2) Hyse fanget innenfor 12 nautiske mil mister sertifikatet fra og med 27.04.
3) Hyse fanget utenfor 12 nautiske mil får utstedt nytt sertifikat fra og med 27.04.

Både kjøper og fisker har ansvar for at riktig kystkode blir registrert på sluttseddel, og Råfisklaget vil gjøre etterkontroller. Dersom dere har spørsmål er det bare å ta kontakt med oss.

(26-APR-2021 10:30 AM)

Bortfall av MSC-sertifisering for fangster tatt innenfor 12-mila

Gjeldende MSC-sertifisering av det norske fisket etter torsk og hyse nord for 62°N utløper 26. april 2021.
Det foreligger nå en klage som gjør at gjeldende MSC-sertifikat forlenges inntil videre for torsk. For hyse fornyes sertifikatet utenfor 12 nautiske mil, mens for fangster innenfor 12-mila bortfaller sertifikatet for fangster fisket fra og med 27. april 2021.

Dette oppsummeres slik:

  1. Torsk fanget både innenfor og utenfor 12 nm beholder sertifikatet på ubestemt tid etter 26.04. (forlenges en uke av gangen).
  2. Hyse fanget innenfor 12 nm f.o.m. 27.04. beholder ikke sertifikatet. Nytt sertifikat blir utstedt for hyse utenfor 12 nm (dagens sertifikatnummer for hyse beholdes).

se rundskriv her.

(23-APR-2021 10:28 AM)

Minstepriser/omsetningsbestemmelser kvalprodukter 2021

 
Kvalkjøtt anvendelse konsum kr 37,00 pr kg1
Kvalspekk og finner til konsum kr 0,01 pr kg
¹) For kjøtt av feit kval kan prisen reduseres med inntil 30 % i forhold til minstepris for den del av fangsten dette gjelder. D.v.s. for lunser som tas ut under lossing.
 
Norges Råfisklag legger til grunn for årets omsetning av kvalprodukter at all omsetning skal baseres på leveringsavtale inngått mellom fanger og kjøper før fangststart. Leveringsavtalen forutsettes å inneholde både fangst-/ avtaleperiode, pris og kvantum. Til dette formål har vi utarbeidet eget avtaleformular, jfr. vedlegg. Vi presiserer at ingen fartøy tillates å gå ut på fangsttur uten at skriftlig leveringsavtale foreligger. Norges Råfisklag vil være behjelpelig med å knytte kontakt mellom fanger og kjøper.

se rundskriv her.

(08-APR-2021 02:45 PM)

eSignering er i normal drift igjen

Dessverre har mange signeringsbrukere fått flere signeringsanmodninger på samme seddel ila dagen, og blitt heftet med godkjenning/avvisning. Evt feil på disse sedlenes signeringsinfo får vi rydde etterhvert, men vanlig flyt er gjenopprettet for sedlene som nå kommer inn.

Vi beklager besværet dette har medført.

(28-MAR-2021 10:07 PM)

Minstepriser taskekrabbe sesongen 2021

Sjømatbedriftene og Norges Råfisklag er enige om å øke minsteprisene for taskekrabbe med 50 øre/kg:

**Hokrabbe, minst 13 cm kr 12,50 pr kg, alle anvendelser.
**Hannkrabbe, minst 13 cm kr 12,50 pr kg, alle anvendelser, se rundskriv her.

(26-MAR-2021 10:05 AM)

SEDLENE SIGNERES NÅ PÅ MOBILEN!

Vi har vakttelefon 77 66 01 30 for å hjelpe deg.

Fra 1. desember skal alle slutt- og landingssedler signeres på mobil eller nettbrett. 

 

Skaff deg tilgang nå og vær klar for vintersesongen. Slik gjør du det:

1. Opprett signeringsbruker på MinSide.
2. Last ned CatchSign-appen fra Play butikk eller Appstore på din mobil.
3. Signer seddel uten å besøke kaikontoret. Det er både Corona-sikkert og du slipper papirkopier.

Vi anbefaler alle å lage en signeringsbruker og laste ned appen med en gang, slik at alt er klart når man kommer til kai og skal levere sin fangst! Plages du er det bare å ta kontakt med oss, 77 66 01 30.

Video: Slik laster du ned og tar i bruk CatchSign appen Bilder: Slik laster du ned og tar i bruk CatchSign appen How to get started with CatchSign app

(01-DEC-2020 11:41 AM)

FORELØPIG INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORGES RÅFISKLAG

Medlemmer som er valgt inn av sine organisasjoner for å delta i Råfisklagets 83. årsmøte 11. mai, har nå mottatt foreløpig innkalling fra oss.

Etter vedtak av styret gjennomføres årets møte digitalt på grunn av smittevernregler i forbindelse med Covid-19-pandemien. Mer info om teknisk gjennomføring kommer i endelig innkalling.

Saker til møtet, årsberetning og regnskap for 2020 blir sendt ut sammen med den endelige innkallingen senest 14 dager før møtestart.

Det er viktig at de som har mottatt den foreløpige innkallingen bekrefter deltakelse, evt. forfall til årsmøtet, snarest og senest innen 21.04.2021. Sveret sendes på epost til firmapost@rafisklaget.no.

(19-MAR-2021 02:28 PM)

Tidenes største skreisatsning

Det er vel ikke rart at Spania er det største markedet for skrei, når de får se slike videoer? 😍

Tidligere har mye av skreien gått til hotell og restauranter, men med koronastengt er det viktig å tenke nytt. Derfor har Råfisklaget støttet Norges sjømatråds kampanje for å introdusere skreien til de millioner av spanske hjem. Det er en glede å rapportere at salget så langt har gått strålende, og kvaliteten har vært fantastisk!

Les mer om tidenes største skreisatsning på kystogfjord.no her

(17-MAR-2021 07:05 PM)

Minstepriser for kveite

Norges Råfisklag gjeninnfører minsteprisene for kveite.

Se rundskriv

(17-MAR-2021 12:48 PM)

Skreipatruljen: Gledelig med godt kjølt fisk!

Årets skreisesong er endelig her! Skreifisket er en årlig begivenhet med lange tradisjoner, og Norges viktigste sesongfiske. Hvert år fra januar til april kommer voksen kjønnsmoden torsk svømmende inn fra Barentshavet for å gyte på de faste gyteplassene rundt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Skreipatruljen er på plass på flere produksjonsanlegg og i gang med å kontrollere fisken. De passer på at den holder den kvaliteten Skrei-merket lover.

- Skreien kom seint inn til kysten i år og det er tidlig i sesongen. Det er foreløpig ikke mye som er pakket med kvalitetsmerket Skrei, sier kvalitetskontrollør Bjørn Frode Rantala Eriksen i Norges Råfisklag.

Selv om det er for tidlig å trekke noen store konklusjoner, så er det en ting Bjørn Frode synes er ekstra fint å se.

- Fisken er godt kjølt ned mot null grader før den pakkes i eskene. Kjølingen har startet om bord på fiskebåten, umiddelbart etter den er fanget. Om dette har en sammenheng med at vi de siste to årene har satt ekstra fokus på viktigheten av kjøling, og tilbud om is til båtene, så gleder det mitt kontrollørhjerte enda mer.

Les mer om Skreipatruljens funn og Råfisklagets satsning på kvalitetsmerket Skrei så langt i 2021

Bjørn Frode i Råfisklagets skreipatrulje roser fiskere og produsenter, for den gode jobben de gjør med å holde fisken kjølig.

(25-FEB-2021 10:14 AM)

Iskalde fakta!

God kjøling lønner seg. 0°C dobler holdbarheten, gir mindre svinn og bedre lønnsomhet! En fisk som holder 0 grader gjennom hele kjeden fra fangst til den skal spises, holder seg fersk i to uker.

Plakaten er utarbeidet av FHF, Nofima og Sintef og er i versjonene norsk, engelsk og spansk.

 

Last ned iskalde fakta her

(25-FEB-2021 09:15 AM)

Finne et sted å levere fangsten?

Dette kartet lyser opp også i "mørtna", og gir deg full oversikt over alle fiskemottak fra Finnmark til Nordmøre.

Trykk deg inn på kartet her
(24-FEB-2021 02:41 PM)

Føringstilskudd for ferske reker som fiskes på kysten og anvendes til pilling

Norges Råfisklag har også i 2021 fått Nærings- og Fiskeridepartementets godkjenning til utbetaling av tilskudd for ferske reker som fiskes på kysten og sendes til kjøper til anvendelse pilling.

Se rundskriv

(23-FEB-2021 04:04 PM)

Førings- og pakketilskudd 2021

Norges Råfisklag har fått Nærings- og Fiskeridepartementets godkjenning til satser og ordninger for førings- og pakketilskudd for fisk gjeldende for 2021.

Se rundskriv

(23-FEB-2021 02:57 PM)

Viktig melding til fiskere: Tilpass bruksmengde og fisketakt i dialog med fiskekjøper!

Norges Råfisklag anmoder fiskeflåten om å avpasse bruksmengde og fisketakt i dialog med sin fiskekjøper.

Det er fortiden store utfordringer med transport av fersk fisk ut av Norge grunnet mangel på trailere samt at mange anlegg har redusert kapasitet som et resultat av innreiseforbudet.

(18-FEB-2021 10:12 AM)

Nå kan du søke om å flytte båten fra mottaket før seddel er underskrevet!

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å innføre en prøveordning, der fisker automatisk får dispensasjon fra samtidighetskravet, ved å sende inn et enkelt registreringsskjema til Fiskeridirektoratet.

Vilkår:
* Det må søkes for hver enkelt levering.
* Båten kan flyttes til annen kai maks 10 minutter seilingstid fra mottaket.
* Fiskeridirektoratet kan kreve at fartøyet returnerer til mottaksstedet for kontroll.

Søk om dispensasjon hos fiskeridir.no her (krever innlogging) Les mer om justerte krav til venting på seddelsignering på fiskeridir.no her

(12-FEB-2021 01:03 PM)

Har du fått riktig torskekvote?

Råfisklaget er opptatt av at det ikke fiskes mer enn naturen tåler.

Har du fått riktig torskekvote? Gå inn på MinSide, og sjekk at du har fått overført korrekt mengde torsk til i år: logg deg inn på MinSide her.

De som har fått kvoteoverføring av torsk fra 2020 til 2021 er:
⚓️ Fartøy med torsketråltillatelse
⚓️ Fartøy med seitråltillatelse
⚓️ Konvensjonelle havfiskefartøy, og fartøy i lukket gruppe uten overregulering. Herunder:
- Fartøy med hjemmelslengde enten på, eller over 11 meter
- Fartøy med hjemmelslengde under 11 meter, og største lengde enten på, eller over 15 meter
- Fartøy som har deltatt i et samfiskelag, hvor det aktive fartøyet har største lengde enten på, eller over 15 meter,

Kontakt oss på 77 66 01 00 hvis du har spørsmål eller oppdager feil.

Filmsnutten under viser hvordan du enkelt sjekker din kvote:

(10-FEB-2021 02:05 PM)

Justering av minstepriser for kveite, breiflabb og lyr

P.g.a. utfordrende ferskmarked og etter henvendelse fra kjøperorganisasjonene gjøres endringer av minsteprisene for kveite, breiflabb og lyr fra og med fredag 5. februar 2021.

Se rundskriv

(04-FEB-2021 03:15 PM)

Økt tilstedeværelse under vinterfisket

Også Norges Råfisklag følger opp Fiskeridirektoratets kontrolloffensiv både med selvstendige kontroller men også gjennom planlagte felleskontroller gjennom sesongen.

- Ved å sette sammen felles kontrollteam oppnår vi en økt tilstedeværelse og mere kontroll, sier kontrollsjef Charles Ingebrigtsen.

Det er viktig å ikke høste mer enn havet klarer å gi oss, og sikre like konkurransevilkår i fiskerinæringa! Les mer om økt tilstedeværelse på kaia på fiskeridir.no her

 

(03-FEB-2021 03:00 PM)

Råfisklaget gir 2 millioner kroner til skreisatsing

Norges Råfisklag bevilger 2 millioner kroner for å styrke markedsføringen av skrei i regi av Norges sjømatråd. Midlene skal øremerkes aktiviteter i Spania og sikrer tidenes satsing i det som har blitt Norges største skreimarked.

Se pressemelding

(29-JAN-2021 02:40 PM)

Fiskesalgslagene gir støtte

Norsk Villfisk, et samarbeidsorgan for fiskesalgslagene i Norge og herunder Norges Råfisklag, har vedtatt å gi en støtte på 200 000 kroner hvert år de tre neste årene til et internasjonalt standardiseringsprosjekt i ISO for avfallsreduksjon og avfallshåndtering om bord på fiskefartøy. Initiativet til standarden kommer fra Norges Fiskarlag.

Se Fiskarlaget Artikler

(29-JAN-2021 01:49 PM)

Ungdomstillegg for økt driftsgrunnlag for unge fiskere

Formålet med ungdomstillegget er å stimulere til rekruttering til fiskeryrket ved å øke driftsgrunnlaget for unge fiskere, som får et garantert kvotetillegg av torsk.

Se fiskeridirektoratet

(27-JAN-2021 01:42 PM)

Ukentlige beregninger av minstepriser

Kjøperorganisasjonene Sjømat Norge/Sjømatbedriftene/Fiskekjøpernes Forening og Norges Råfisklag er enig om inntil videre å beregne dynamiske minstepriser for torsk/hyse/sei for en uke av gangen. Dagens beregning gjelder derfor for kommende uke. Ny beregning gjennomføres fredag 29.01.21.

Se dynamiske minstepriser

(22-JAN-2021 12:30 PM)

Omsetningen i Norges Råfisklag passerte 12,7 milliarder korner i 2020

Den samlede verdien av torsk, hyse, sei, skalldyr og annen fangst i Norges Råfisklag endte på 12.735 millioner kroner i 2020. Dette er knappe 300 millioner kroner ned fra den høyeste omsetningsverdien i fiskesalgslagets historie på 13.031 millioner i 2019. Omsetningen i 2020 var på nivå med den nest høyeste verdien noensinne på 12.748 millioner i 2018.

Se pressemelding

(19-JAN-2021 11:22 AM)

Nå kan du kjøpe fisk på mobil!

Hvert år selges millioner av kilo sjøfryst fisk og skalldyr til norske kjøpere gjennom Råfisklagets auksjon. Verdiene er enorme. Fisken selges videre til utlandet eller foredles til filetprodukter, klippfisk eller hel- og halvfabrikata. Som følge av koronapandemien har spise- og kjøpevaner over hele verden forandret seg. Vi spiser mer hjemme og mindre i kantiner og på restauranter. Dette har ført til at salget av fryst sjømat i butikk og i nettbutikk har økt, mens salget av fersk sjømat har gått ned.

- Da koronapandemien lukket ned Norge i mars, stoppet alt salg av sjøfryst sjømat opp et par uker, sier prosjektleder Sara Izquierdo. Det var som at hele verden holdt pusten. Da salget kom i gang igjen gikk prisene ned, men all fisken ble solgt, nå også til helt nye marked.

Også arbeidsvanene til de fleste har blitt påvirket, vi sitter for eksempel mer på hjemmekontor. Sara er derfor ekstra glad for at Råfisklaget har rustet seg med nye auksjonssider som er skreddersydd for mobiltelefon og nettbrett.

- Våre tjenester må være tilgjengelig 24/7 på alle slags enheter slik at man får gjort jobben der man er - enten man er hjemme, på havet, hytta, på reise eller på kontoret.

Les mer om de nye auksjonssidene her Video: Slik kjøper du fisk på mobil

Bilde: Prosjektleder Sara Izquierdo er glad for å kunne tilby kunder og kjøpe fisk via et tastetrykk på mobiltelefon. Foto: Norges Råfisklag.

(19-JAN-2021 07:55 AM)

Auksjonsregelverk - generelle regler

Norges Råfisklags generelle bestemmelser for auksjon av fangster ombord i fiskefartøy og auksjon/kontraktsalg av fisk og fiskeprodukter ut fra lager beliggende i Råfisklagets distrikt.

Se rundskriv nr 3/2021 med vedlegg 1 her Se vedlegg nr 2 her
(15-JAN-2021 12:57 PM)

Til fiskere med Råfisklagskort-avtale!

For at du skal kunne oppnå alle fordelene du har på ditt Råfisklagskort må du signere «Vilkår knyttet til Råfisklagskonto i SpareBank 1 Nord-Norge» 

Les mer...

(13-JAN-2021 03:38 PM)

Endringer av betingelser av kredittforsikringsavtale med Euler Hermes

Vår samarbeidspartner Euler Hermes har varslet premieøkning knyttet til vår avtale. Vi har i den seneste tiden betalt 0,05% i premie til Euler Hermes. Etter prisøkning fra vår samarbeidspartner er ny premie 0,055%. I tillegg til premien beregnes 11,11% merverdiavgift. Endringen trer i kraft fra 1. januar.

Se rundskriv

(13-JAN-2021 09:39 AM)

Innskjerping av krav til seddelføring/rapportering av sjøltilvirket tørrfisk

Bestemmelsene i dette rundskriv gjelder for fiskere som produserer egen fangst for lagring og utsatt omsetning, på eget anlegg som er godkjent av Mattilsynet.

Se rundskriv

(12-JAN-2021 01:15 PM)

Smittevern i praksis

I samarbeid med næringsorganisasjonene har vi utarbeidet felles retningslinjer for smittevern både for våre kontrollører og for samhandling mellom fisker og kjøper.
Interaksjon mellom kjøper og fisker Smittevern ressurskontroll
(06-JAN-2021 02:16 PM)

Frist for krav om føringstilskudd for 2020

Krav om føringstilskudd må være mottatt av oss innen 04.01.2021.

Krav som kommer inn etter fristen, vil ikke være tilskuddsberettiget.

(30-DEC-2020 11:52 AM)

Nye minstepriser for vassild/kvitlaks

Norges Råfisklag og Sjømatbedriftene/Sjømat Norge er enige om nye minstepriser som gjelder fra og med 1. januar 2021. Vi gjør også oppmerksom på at vi fra samme dato bytter navn på arten i våre register, fra kvitlaks til vassild. Se rundskriv
(22-DEC-2020 12:11 PM)

Innkreving av kontrollavgift

Stortinget har godkjent hjemmel for innkreving av kontrollavgift i fiskeflåten med virkning fra 1. januar 2021.

1. Avgiftssatsen for 2021 er fastsatt til 0,22 %
2. Grunnlaget for beregning av avgiften er brutto fangstverdi fratrukket salgslagsavgift (trekkgrunnlag 1)
3. Avgiften skal beregnes for alle norske fangster, også når fangst leveres i utlandet og når fisker selv overtar fangsten. Unntak første året gjelder for fartøy med lengste lengde under 15 meter.
 
Kontrollavgift skal betales for alle fangseter fra og med 1. januar 2021. Se rundskriv
(21-DEC-2020 04:13 PM)

Nye satser for beregning av pensjonstrekk fisker og produktavgift.

Endring av sats for beregning av produktavgift Se rundskriv

Endring av sats for beregning av pensjonstrekk fisker

Se rundskriv
(21-DEC-2020 01:33 PM)

Anmodning om å tilpasse fiske etter kjøpers etterspørsel

Pga vanskelig ferskmarked anmoder Norges Råfisklag fiskerne om å holde god dialog med kjøper om levering av fangst, og ikke starte fiske uten avtale med kjøper. Dette gjelder resten av året og begynnelsen av 2021.
(15-DEC-2020 12:08 PM)

Minsteprislisten for vinterfisket 2021

Minstepriser til fisker fra og med 21. desember 2020 og inntil videre, men ikke utover 2. mai 2021

Se rundskriv

(15-DEC-2020 12:03 PM)

Frister for bestilling av forskuddsutbetaling før jul og i romjulen.

Frist for bestilling av forskudd for utbetaling før julaften:
    Tirsdag 22. des. kl. 10.00. 
Øvrige frister i romjula for utbetaling samme dag:
    Mandag 28. des kl. 11.00 Tirsdag 29. des kl. 11.00 Onsdag 30. des kl. 11.00
Forskudd bestilles på MinSide eller telefon 77660100
(21-DEC-2020 12:01 AM)

Seddelføring av fryst glasert snøkrabbe

Endret veieprosedyre for fryst glasert snøkrabbe, herunder også føring av kvanta på landingsseddel.

Se rundskriv

(14-DEC-2020 02:41 PM)

Råfisklaget sørger for kvoteoverføring fra 2020 til 2021

Fiskere registrert i Råfisklagets distrikt trenger ikke å søke om å få overføre torskekvote fra 2020 til 2021. De som er omfattet av ordningen vil automatisk få overført inntil 10 % av restkvoten i 2020 til 2021. Når Råfisklaget har gjennomført overføringen (i løpet av de første ukene av januar), kan hver fisker sjekke på Råfisklagets MinSide hvor mye som er overført og vil kunne gi tilbakemelding dersom noe ikke er korrekt.
Når overføring av restkvote er gjennomført i januar 2021, settes frist for tilbakemelding.
Kvoteoverføring av torsk fra 2020 til 2021 (fiskeridir.no)

 

(11-DEC-2020 11:40 AM)

Garanti for kjøp av råstoff i 2021

Nytt runskriv gjeldende garanti for råstoffkjøp i 2021

Kontakt oss

(10-DEC-2020 03:13 PM)

Forlengelse av prisperioden

Jfr rundskriv nr 28/2020 (minsteprislista) der det framgår at inneværende prisperioden er 21.9.-13.12.20. I prisforhandling 8. desember ble partene enige om å forlenge perioden med en uke, dvs for omsetning til og med 20. desember 2020. Rundskriv med minstepriser gjeldende i perioden fra og med 21. desember 2020 og inntil videre, men ikke utover 2. mai 2021, sendes ut i uke 51. 
Se pressemelding

(09-DEC-2020 09:27 AM)

Suspensjon av minsteprisene for blåkveite

Minstepriser for blåkveite suspenderes fra og med 9. desember 2020. 

Se rundskriv

(09-DEC-2020 07:59 AM)

Film: Visste du at vi i Norge har tørket torsk i over 1000 år?

Kunsten om hvordan fisken sorteres har gått i arv gjennom generasjoner.

På Røst får Tim opplæring av Ansgar, som gjennom sine 40 år med erfaring har full kontroll når tørrfisken skal sorteres i 18-20 ulike kvaliteter!

Filmklipp og bilde: Sofie Arctander.

 

 

Se filmen på våre facebooksider her

(27-NOV-2020 08:25 PM)

Nye minstepriser for kveite

Minstepriser for kveite gjeldende fra og med 30. november 2020.

Se rundskriv

(27-NOV-2020 01:51 PM)

Se hvilket grep som har økt fiskens holdbarhet med flere dager!

Tidligere var det litt over 30 prosent av fiskekjøperne som tilbydde is på kaia da fiskerne kom i land med fersk fisk. Etter at Råfisklagets kontrollører i fjor begynte å dele ut temperaturmålere, har dette tallet steget til over 50 prosent.

Et av de viktigste grepene for å øke holdbarheten på fisken er å kjøle den ned mot null grader med én gang den er fanget. Gjør man det, holder fisken seg fersk i to uker. Til sammenligning vil en fisk som oppbevares i naturlig sjøvann som på vinteren holder rundt seks grader, ha kun halv holdbarhetstid. På sommeren er den enda kortere.

- En del tenker nok ikke over at havet er for varmt, særlig ikke på vinteren når man er i ferd med «å fryse fingrene av seg» fordi det er så kaldt i lufta. Men havtemperaturen, som gjerne holder seks grader, er ikke kald nok for fisk som bruker flere dager før den når ut til kunden, sier Råfisklagets kvalitetskontrollør Jonette Braathen.

Les hele saken her

Foto: Geir Sogn-Grunnvåg

(25-NOV-2020 06:52 PM)

Hva er det som gjør at fisken får høy kvalitet?

Her forklarer Andre Simmones Misund, fagsjef i Lerøy sjømatgruppen/Laks & Vilt, det på en enkel måte. Det er slik det gjøres på båten til årets kvalitetsfisker "MS Ragnhild Kristine".

 

 

Se filmen med vinneroppskriften her (facebook)

(20-NOV-2020 07:53 AM)

Her blir vinnerne overrasket med prisen Årets kvalitetsfisker 2020!

Vi får gåsehud av denne filmen som viser hva som foregikk «behind the scenes» da båten «Ragnhild Kristine» med mannskap under helt spesielle omstendigheter ble overrasket med tittelen Årets kvalitetsfisker 2020!

Prisen går til fiskere som gjør en ekstraordinær jobb for å levere produkter av utmerket kvalitet, og som er et forbilde og en inspirasjon for andre i villfisknæringen.

Se filmen da båten «Ragnhild Kristine» med mannskap ble overrasket med tittelen Årets kvalitetsfisker her (facebook)

Takk til Vardøs ordfører Ørjan Jensen, som overrakte prisen på vegne av Råfisklaget, Gry Kristiansen for å organisere hele overraskelsen, Vardø Fiskeriservice, Ålesundfisk og Terje Kjølsøy for all hjelp underveis, Redningsselskapet som alltid er der for våre sjøfolk og ikke minst Clara Lorca - art & media for filming og klipping.

(18-NOV-2020 09:00 PM)

Oppheving av ukekvote i fisket etter kveite

I samråd med kjøperorganisasjonene oppheves ukekvotene i fisket etter kveite fra i dag 18. november.

Av kvalitetshensyn presiseres at det enkelte fartøy, i samråd med kjøper, må tilpasse sin fisketakt og bruksmengde for å sikre forsvarlig fangsthåndtering og derav leveranser av kvalitetsfisk. Les mer i rundskriv nr. 36/2020 her

(18-NOV-2020 01:09 PM)

Test ut Råfisklagets nye nettsider

Råfisklaget skal få splitter nye nettsider! Vi kjører ut en beta-versjon sånn at du kan gi oss tilbakemelding på hva som funker, hva som ikke gjør det, hva du vil ha mer av og hva du vil ha mindre av.

Ny tjenester poppes ut fortløpende.

Trykk deg inn på lenken, ta en titt og gi oss tilbakemelding enten i spørreskjemaet, kommentarfeltet eller på melding 😃👇

Sjekk ut rafisklaget.no/beta her

(17-NOV-2020 07:30 AM)

Videreføring av redusert minstepriser breiflabb

Reduserte minsteprisene for breiflabb videreføres ytterligere ei uke, som følge av fortsatt vanskelig ferskmarked med reduserte priser.

Se rundskriv

(13-NOV-2020 01:06 PM)

Hvordan øke bearbeidingen av norsk villfisk?

Økt bearbeiding av norsk villfisk må komme som et resultat av at dette styrker lønnsomheten i bedriftene og ikke som et krav som går på bekostning av bunnlinja.

Fisken i havet må forvaltes slik at den fremdeles kommer fiskerne, små og store bedrifter og ikke minst lokalsamfunnene langs kysten til gode. Det er bare slik fiskerinæringen kan fortsette å vokse, gi liv og skape vekst på kysten.

Råfisklagssjefen Svein Ove Haugland har delt Råfisklagets tanker rundt det aktuelle temaet.

Les hele kronikken på nordnorskdebatt.no her

(12-NOV-2020 12:19 PM)

FHF Webinar: Optimalisering av fiske med reketrål

FHF, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, og Universitetet i Tromsø inviterer til webinar for å presentere resultater fra prosjektet "Optimalisering av fiske med reketrål".

⏰ 15. desember kl. 12:00-14:30.

👉 Hva skal til for å få oppnå et ansvarlig og miljøriktig fiske med reketrål?
Forskere fra UiT, SINTEF Ocean, Møreforskning og Havforskningsinstituttet vil presentere resultater fra nesten fire år med utprøving av teknikker for å forbedre vilkårene for å drive rekefisket på en optimal måte.

Les mer om webinaret og meld deg på her

(12-NOV-2020 08:11 AM)

VINNERNE AV ÅRETS KVALITETSFISKER 2020

Under helt spesielle omstendigheter ble båten “Ragnhild Kristine” med tvillingbrødrene Orten i spissen i dag kåret til Årets kvalitetsfisker for sitt arbeid med å levere fisk i verdensklasse.

- Det er utrolig kjekt å bli lagt merke til! Jeg føler meg både ydmykt og stolt! Det er en ære å bli innlemmet i rekkene av de som har blitt Årets kvalitetsfisker. Prisen gir ytterligere motivasjon til å jobbe med kvalitet i tett samarbeid med våre kunder, sier Øystein Orten, skipper på «Ragnhild Kristine».

Prisvinnerne ble overrasket med nyheten da de leverte fangst i Vardø. Tidligere har prisen blitt delt ut under Norges Råfisklags årsmøte, men slik ble det ikke i år på grunn av koronasituasjonen. Vardø-ordfører Ørjan Jensen og de ansatte hos Vardø Fiskeriservice tok på seg oppdraget med å overraske prisvinnerne.

- Årets vinner forsyner viktige verdensmarked og noen av Norges beste restauranter med fisk i verdensklasse. De tenker nytt, hele tiden med høy kvalitet i fokus, sier Råfisklagets markedssjef, Synne Guldbrandsen.

Les mer om vinneren i pressemeldingen her

Bilde: «Ragnhild Kristine» med mannskap ble i dag overrasket med prisen Årets kvalitetsfisker 2020 når de kom til kai i litt av et uvær! Det var ordfører i Vardø Ørjan Jensen som overrakte prisen på vegne av Norges Råfisklag. Foto: Clara Lorca.

(09-NOV-2020 07:52 PM)

Havvindsatsingen er på kollisjonskurs med fiskeriene

Viktig artikkel - Kampen om havarealene kan bli en av fiskerinæringens store utfordringer!

Les artikkelen på fiskebat.no her

(06-NOV-2020 01:55 PM)

Videreføring av redusert minstepriser breiflabb, og oppheving av omsetningskvoter

Som følge av fortsatt vanskelig marked videreføres reduserte minstepriser for breiflabb. Omsetningskvotene for breiflabb (ukekvoter) oppheves.

Se rundskriv

(04-NOV-2020 03:53 PM)

Råfisklaget ivaretar tjenster som normalt

Råfisklaget følger myndighetenes smittevernråd ifbm. Covid-19. Tjenestenivået for våre kunder opprettholdes derfor i stor grad fra hjemmekontorer inntil videre.

(04-NOV-2020 09:05 AM)

Seddelføring av fryst glasert snøkrabbe

Fiskeridirektoratet har endret krav til innveiing og seddelføring av fryst glasert snøkrabbe. Bestemmelsene framgår av rundskrivet.

Rundskriv 33/2020

(30-OCT-2020 10:15 AM)

Viktig melding til fiskere: Ukekvoter for kveite og breiflabb fra 2. november!

**Se ukekvotene for merkeregistrerte fartøy i tabellen.
**Fritidsfiskere kan levere 200 kg kveite (rundvekt) per uke.
**Kjøpere kan fastsette lavere ukekvoter.
**Tilpass fisket etter kjøpers etterspørsel.
**Ha en leveringsavtale med kjøper før du starter å fiske.
Tiltakene er innført som følge av vanskelig marked for fersk kveite og breiflabb, og gjelder inntil videre.

Les mer i rundskrivet her

(29-OCT-2020 10:36 AM)

Ukekvoter i fisket etter kveite og breiflabb

Som følge av fortsatt vanskelig ferskmarked, har arbeidsutvalget i Norges Råfisklag vedtatt omsetningskvoter på ukebasis i fisket etter kveite og breiflabb. Ukekvotene iverksettes 2. november 2020.

Se rundskriv nr 32/2020

(28-OCT-2020 02:59 PM)

Direktesending fra seminar i fiskerirett

Jobber du med fiskerirett? Da bør du få med deg dette seminaret!

Norges Råfisklag samarbeider med Norsk senter for havrett, UIT Norges arktiske universitet. Arrangementet er et av tiltakene for å styrke kontakten mellom organisasjoner i fiskerinæringen og det juridiske miljøet ved senteret.

Grunnet Covid-19 har vi begrenset oppmøte men sender direkte på facebook, følg linken nederst i saken. Der kan du også sende spørsmål til innlederne i kommentarfeltet allerede nå.

Dette står på årets agenda:
🧐 Forslag om innføring av rapporteringsplikt for leveringstidspunkt ved levering av fangst - rådgiver Anne-Tove Sivertsen, Fiskeridirektoratet.
👩‍🎓 Fiskerikontrollutvalgets tro på ny teknologi - førsteamanuensis.
Irene Vanja Dahl, Norsk senter for havrett.
👨‍🎓 Administrativ inndragning etter havressursloven § 54: pønal reaksjon uten skyld og forholdsmessighet? - professor Jon Petter Rui, Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitetfiskerirett.

Følg seminar i Fiskerirett direkte på facebook kl. 16:00 her

(27-OCT-2020 08:24 AM)

SEDLENE SIGNERES NÅ PÅ MOBILEN!

Fra 1. desember skal alle slutt- og landingssedler signeres på mobil eller nettbrett. 

Skaff deg tilgang nå og vær klar for vintersesongen. Slik gjør du det:

1. Opprett signeringsbruker på MinSide.
2. Last ned CatchSign-appen fra Play butikk eller Appstore på din mobil.
3. Signer seddel uten å besøke kaikontoret. Det er både Corona-sikkert og du slipper papirkopier.

Vi anbefaler alle å lage en signeringsbruker og laste ned appen med en gang, slik at alt er klart når man kommer til kai og skal levere sin fangst! Plages du er det bare å ta kontakt med oss, 77 66 01 00.

Video: Slik laster du ned og tar i bruk CatchSign appen Bilder: Slik laster du ned og tar i bruk CatchSign appen How to get started with CatchSign app

(22-OCT-2020 08:47 AM)

Midlertidig prisreduksjon for breiflabb

Som følge av corona-restriksjoner reduseres minsteprisen for breiflabb fra og med 22. oktober.

Se mer i rundskriv nr 31/2020 her

(21-OCT-2020 02:41 PM)

MARKEDSTILPASNING FOR KVEITE

På grunn av en meget krevende markedssituasjon er avsetninga av kveite svært vanskelig. Norges Råfisklag anmoder derfor fiskeflåten om å redusere direktefisket etter kveite for å begrense tilførslene i dialog med fiskeindustrien.

Etter henvendelse fra kjøperorganisasjonene har Norges Råfisklag i kombinasjon med nevnte anmodning, vedtatt reduksjon av de tre største vektklassene for kveite fra og med 20. oktober 2020 og inntil videre.

Se mer i rundskriv nr 30/2020 her

(19-OCT-2020 03:51 PM)

Nye minstepriser for kveite og hyse

Norges Råfisklag har etter en henvendelse fra kjøperorganisasjonene, på grunn av ytterligere corona-restriksjoner i EU og utfordringer med reduserte markedspriser spesielt for ferske produkter, besluttet å redusere minsteprisene for hyse og kveite inntil videre.

Se pressemelding Se rundskriv
(09-OCT-2020 01:27 PM)

All norsk villfanget hummer skal ha det blå merket!

Hummersesongen startet 1. oktober og all norsk villfanget hummer skal ha det blå 🔵 merket! Dette må du vite:

🦞 Hummeren er en sårbar bestand og det blå merket sikrer en bærekraftig høsting.
🦞 Kjøper du hummer i butikk, se etter det blå merket. Det garanterer at hummeren er lovlig fanget.
🦞 Er du fiskekjøper eller fisker med kaisalgtillatelse, skal du merke hummeren. Merket bestiller du hos oss her.

I Råfisklagets område varer sesongen fra 1. oktober og til og med 31. desember 2020. Alle som skal fiske hummer må være påmeldt til Fiskeridirektoratet 👉 regler og påmelding til hummerfiske på fiskerdir.no.

Bestill det blå merket her

Bilde: Denne hummeren har det blå merket som garanterer at den er bærekraftig høstet. Fotograf Inger Johnsen.

(07-OCT-2018 09:06 AM)

Ny minsteprisliste til fisker

Den 16. september 2020 avholdt Norges Råfisklag og kjøperorganisasjonene prisdrøftelser.
 
Minsteprisene for flere arter som ble suspendert i mars i år på grunn av corona-situasjonen, er gradvis gjeninnført. Under drøftelsene ble også minsteprisene for flekksteinbit og gråsteinbit gjeninnført på samme nivå som gjaldt før mars 2020.
 
Minsteprisene, heriblant de for gjeninnførte arter er listet i den oppdaterte minsteprislisten

Se minsteprislisten her

(17-SEP-2020 11:43 AM)

GJENINNFØRING AV PRISER FOR TRE ARTER

Minsteprisene for flere arter har vært suspendert fra 20. mars i år. Etter drøftelse med kjøperorganisasjonene gjeninnføres nå minsteprisene for flekksteinbit, gråsteinbit, samt den dynamiske minsteprismodellen for hyse fra mandag 21. september:

**Flekksteinbit kr 14,00 (minst 3 kg)
**Flekksteinbit kr 12,50 (1-3 kg)
**Gråsteinbit kr 11,50 (minst 1 kg)
**Hyse - de dynamiske minsteprisene beregnes igjen fredag 18. september.

Les mer i pressemeldingen her

(16-SEP-2020 04:13 PM)

Viktig info fra Skatteetaten: Krav til salgsdokument for fiskekvoter

Skatteetatens kontroller viser at det forekommer en del mangler i fakturaer som blir utstedt i forbindelse med omsetning av fiskekvoter med eller uten fartøy/redskap. Mangler ved faktura kan igjen medføre feil i avskrivinger og skatt.

Krav om spesifisert faktura

Salg kan ikke alene dokumenteres ved kontrakten. Det må også utstedes en faktura som inneholder lovpålagte opplysninger. Ved samlet salg av eiendeler må du sørge for å fordele salgssummen etter faktisk omsetningsverdi på hver enkelt eiendel, som kvote, fartøy og redskap. En skipsmegler vil kunne bidra med kunnskap om riktig verdsetting. På fakturaen skiller du de ulike kvotene som strukturkvoter, enhetskvoter, konsesjoner og adganger ved å bruke kvotenes ID-nummer som du finner i tildelingsbrevet fra Fiskeridirektoratet.

Avskriving

Riktig avskrivning er nødvendig for at skatt og fradrag skal stemme. Strukturkvoter er tidsbegrensede og kan avskrives skattemessig. Dette gjøres i saldoskjema ved innsending av skattemeldingen. Ved eierskifte skal kvotens levetid videreføres av den nye eieren. Avskrivingen i omsetningsåret følger den bruken av kvoten som er avtalt mellom partene. Tidsubegrensede fiskeritillatelser som deltakeradganger og konsesjoner kan som hovedregel ikke avskrives. Unntak gjelder ved et åpenbart verdifall.

www.skatteetaten.no/fiskekvoter kan du lese mer om lovpålagte krav til faktura, avskrivingsregler og hvordan du skal gå frem ved kjøp eller salg av fiskekvoter.

(01-SEP-2020 02:49 PM)

Gjeninnføring av minstepriser for 5 arter

Minsteprisene for flere arter har vært suspendert fra 20. mars 2020. Etter drøftelse med kjøperorganisasjonene gjeninnføres nå minstepris for lyr, kveite, breiflabb, uer (rund) og rødspette.

Se rundskriv her

(28-AUG-2020 10:18 AM)

Føringstilskudd kystreke - rammen oppbrukt

Vi viser til rundskriv nr 7/2020.

Norges Råfisklag gjør oppmerksom på at rammen på 300.000 kroner avsatt til føringstilskudd for kystreke, råreker til pilling, er i ferd med å bli oppbrukt. Dette kan medføre at ordningen midlertidig vil bli stoppet. Etter ferieavvikling vil vi søke utvidelse av rammen med sikte på at ordningen kan videreføres ut året.

(29-JUL-2020 11:37 AM)

Sol, sommer og rekordsalg av nordnorske reker!

Sommerglade nordmenn har den siste tiden spist rekordmye reker fra nord. Juni ble en av tidenes beste måneder noensinne for kokte skallreker fangstet av nordnorske fiskere. Godt vær og fiske har gjort sitt, men den største årsaken er kvaliteten på rekene.

- Vi har store reker i nord på sommeren og dette er svært ettertraktet i markedet. Dyktige fiskere med tilgang til gode rekefelt er en stor suksessfaktor, og dersom man kombinerer dette med høy kvalitet og riktig pris blir salget godt, sier Jack Robert Møller ved Lyngen Reker.

Bedriften er en av de tre største rekeprodusentene i Troms, og sammen med Karls Fisk & Skalldyr og Sjøland står de for 86 % av den totale omsetningen av kokte skallreker i nord. Alle tre pakker kokte skallreker som de forsyner dagligvarebutikker og grossister med, i både nord og sør. Alle har opplevd rekordstor etterspørsel av den nordnorske delikatessen så langt i sommer. Det var ikke det man så for seg når landet ble lukket ned som følge av koronapandemien i mars.

Les hele pressemeldingen her (word) Se den digitale pressemeldingen på våre facebook-siden her (filmsnutt)

Gunnar Kvernenes nyter ferske reker i fjæra, fotograf Lise Mangseth

(27-JUL-2020 09:32 AM)

Til deg som skal fiske leppefisk: nå skal alle sedler signeres elektronisk

Fra og med i år skal alle som fisker leppefisk signere sedlene elektronisk. Det betyr at papirseddelen nå forsvinner.

For å signere seddel elektronisk må du lage deg en egen personlig «Signeringsbruker» som benyttes til signering av seddel, før første leveranse til samlepose eller til brønnbåt/oppdretter.

Signeringsbrukeren lager du ved å logge på Råfisklagets Min Side og velge «eSignering» i menyen. Signeringsbrukeren er din signeringsidentifikasjon som består av fødselsdato og initialer. Last deretter ned «CatchSign-appen» på mobil eller nettbrett.

Se film og få hjelp til å opprette signeringsbruker, laste ned CatchSign-appen, logge inn og signere seddel her Les veiledning til hvordan du oppretter signeringsbruker og laster ned appen her

(22-JUL-2020 08:23 AM)

Melding til kongekrabbe-fiskere: avtal leveranse før du fisker!

Eksportørene av kongekrabbe melder om logistikkutfordringer knyttet til redusert flytrafikk til viktige markeder i Asia. Fiskere som skal starte fiske etter kongekrabbe bes derfor om å holde tett kontakt med sine kjøpere for å sikre at fisketakt og landinger er i overenstemmelse med markedssituasjonen.

(08-JUL-2020 02:36 PM)

Hvem kjøper fisk i sommer?

Lurer du på hvilke mottak som kjøper fisk i sommer? Vi har som tidligere laget en komplett oversikt over åpne fiskemottak i sommer, fra Nordmøre til Finnmark.

Se oversikt

(25-JUN-2020 02:59 PM)

Ungdomsfiske for deg mellom 12 og 25 år

Ordningen er ment som en sommerjobb for deg som er er mellom 12 og 25 år og den som deltar kan levere fisk for inntil kr 50.000,-. Du registrerer deg til ungdomsfiske hos Fiskeridirektoratet.

I fjor deltok ca 400 ungdommer. Ungdomsfiskeordningen gjelder i perioden fra og med 15. juni til og med 07. august.

(17-JUN-2020 01:59 PM)

Stopp i kystflåtens direktefiske etter blåkveite fra 16. juni

Fiskeridirektoratet melder om stopp i direktefisket etter blåkveite nord for 62°N for fartøy under 28 meter største lengde fra og med 16. juni.

Det innebærer at siste frist for å ta opp redskap av sjøen er 15. juni kl. 23:59.

(12-JUN-2020 02:47 PM)

Snart kan du kjøpe fisk på mobil!

Hvert år auksjonerer Råfisklaget hundrevis av millioner kilo sjøfryst sjømat til million-verdier. Dette er fisk og skalldyr som fiskes av større båter, langt til havs, og som leveres til fryselager langs kysten. Fangsten blir så solgt elektronisk på auksjon til høystbydende bedrift.

Camilla Stormoen er en av skaperne bak de nye auksjonssidene som nå skreddersys for mobiltelefon. Camilla er 26 år og fersk utdannet sivilingeniør i informatikk fra Universitetet i Tromsø og ansatt som IT-konsulent i Norges Råfisklaget. Det er hun som står for programmeringen.

- Fiskeauksjonen får splitternytt utseende i ny programvare og blir lettere å bruke fra både pc og mobil, forklarer Stormoen.

Nå er de nye auksjonssidene klar for testing, les mer her

(10-JUN-2020 08:42 AM)

Gjør en forskjell for havet

Norges Råfisklag gir bort 1 million kroner til rydding av plast og søppel.

Norges Råfisklag gjentar suksessen for tredje året på rad og setter av en million kroner til ryddeaksjoner fra Finnmark til Nordmøre. I 2020 kan alle lag, foreninger og organisasjoner søke om inntil 50.000 kroner i støtte hvis de deltar på den felles dugnaden. Synne Guldbrandsen i Råfisklaget håper så mange som mulig blir med på ryddelaget.

– Søppel i havet er et enormt miljøproblem som berører oss alle. Samtidig vet vi at rydding av strendene faktisk gjør en forskjell. Derfor setter vi i Råfisklaget igjen av en million kroner til et krafttak for rene strender. Pengene som lag og foreninger får går i sin helhet til deres egen kasse, forklarer Guldbrandsen.

Les mer om hvordan du kan bidra her

(04-JUN-2020 08:25 AM)

Føringstilskudd blåkveite

Norges Råfisklag har fått godkjenning fra Nærings- og Fiskeridepartementet til iverksettelse av ordning med føringstilskudd for blåkveite som fiskes under årets direktefiske for kystflåten.

Se rundskriv

(29-MAY-2020 02:42 PM)

Endring i renten på Råfisklagskortet

Fra og med 1. juni ser vi oss nødt til å sette ned renten på Råfisklagskortet til 0,5 %. Årsaken er en nedgang i rentemarkedet.

Vi følger med i markedet og vil alltid gi deg gode renter på Råfisklagskortet!

Les mer om Råfisklagskortet og bestill her

(29-MAY-2020 12:20 PM)

Norges Råfisklags årsmøte er avviklet digitalt!

Norges Råfisklags 82. ordinære årsmøte ble i år som følge av covid-19 pandemien for første gang gjennomført digitalt. Sakslista besto av et minimum av saker – kun de sakene som vedtektene forplikter behandling av.

Saksliste med forslag til vedtak ble utsendt til representantene med svarfrist. Det digitale årsmøtet ble fastsatt til 28. mai 2020, men da det ikke kom innvendinger eller merknader fra representantene, ble derfor alle sakene registrert som enstemmig vedtatt.

Se hvilke saker som ble behandlet av årsmøtet i pressemeldingen her Les hele årsbetningen for 2019 her

 

(28-MAY-2020 02:19 PM)

Nye minstepriser for ferske reker

Prisene gjelder fra 25. mai og inntil videre
  Periode Minstepriser (kr/kg)
Kokte skallreker til konsum som skallreke 25.5 - 16.8 2020 95,00
Kokte skallreker til konsum som skallreke 17.8 2020 - inntil videre 82,00
Kokte skallreker agn som skallreke Hele perioden 40,00

Se rundskriv for alle ferskreker til pilling

(20-MAY-2020 02:09 PM)

Enighet om videreføring av gjeldende minstepriser for blåkveite

Det vises til pressemelding utsendt etter de ordinære prisdrøftelsene 29. april.

Norges Råfisklag og industrien har nå hatt samtaler om markedssituasjonen for blåkveite og er enige om å videreføre dagens minstepriser. Minsteprisene for de viktigste tilstandene og størrelser er da som følger i tabellen.

(20-MAY-2020 02:16 PM)

Årets kvalitetsfisker deles ut i oktober

- og du kan være med på å nominere vinneren!

Hvem fortjener hedersprisen «Årets kvalitetsfisker» i 2020? Nå har du mulighet til å komme med forslag på nominerte!

Prisen deles ut for syttende gang, men på en litt annen tid av året enn tidligere. Situasjonen med coronaviruset fører til at Råfisklagets årsmøte i mai blir avholdt digitalt, og årets prisutdeling er derfor utsatt til høsten. Det innebærer at du har utvidet frist til å komme med forslag til kandidater.

Prisen deles ut til én eller flere fiskere, eller hele mannskap, på fartøy som utøver sitt fiskeri med gode kvalitetsholdninger. Det er ingen restriksjoner i forhold til båttype, redskapstype eller fiskerier, men nominasjonen må ha bakgrunn i fangst levert i Norges Råfisklags område, fra Finnmark til Nordmøre. Nå ønsker fiskesalgslaget hjelp til å finne årets kandidater.

Foreslå din kandidat her

Les mer om fiskernes egen Oscar-pris "Årets kvalitetsfisker" og hvordan du nominerer her

 

(20-MAY-2020 08:00 AM)

Skreipatruljen har aldri sett så mye fin fisk

Skreipatruljen til Råfisklaget rakk å gjennomføre 103 kontroller før koronaen stengte ned Norge og resten av Europa. Den kvaliteten de fikk se, imponerte kontrollørene.

Tidlig i januar, når skreien svømmer inn til kysten fra Barentshavet og er i toppform, pakkes kvalitetsmerket Skrei. For mange er dette høydepunktet på året. Også denne sesongen begynte normalt med rikelig tilgang på den aller fineste fisken, men så ble verden brått snudd på hodet, og i mars måtte Skreipatruljen innstille arbeidet sitt.

- Vi rakk å gjøre 103 kontroller fra omtrent 50 ulike produksjonsanlegg fra Finnmark til Nordmøre før koronaviruset inntok Europa og landegrensene stengte, men vi har aldri sett så mye fin skrei så tidlig i sesongen, sier kvalitetskontrollør Arne Magne Andersen i Råfisklaget.

Les mer om hva skreipatruljen fant og oppsummerer sesongen her

Før verden ble snudd på hodet rakk skreipatruljen å kontrollere over 1200 kvalitetsmerket Skrei, både i Norge og i utlandet og kvaliteten på det de fant var fantastisk. Faktisk det beste noen gang.

(19-MAY-2020 12:00 PM)

Nye minstepriser for sei fra 18. mai

Grunnet vanskelige markedsforhold for sei er det i dag utført en ekstraordinær beregning av de dynamiske minsteprisene.

Prisen går ned 20 øre, her er de nye minsteprisene i perioden 18.-24. mai:
Sei over 2,3 kg: kr 10,40.
Sei 1,2-2,3 kg: kr 9,40.

Se alle dynamiske minsteprisene for sei her

(15-MAY-2020 12:12 PM)

Oppheving av ekstraordinært føringstilskudd fisk og lever/rogn

Tilskuddsordningene kunngjort i rundskriv nr 13 og 14/2020 avsluttes 17. mai 2020, d.v.s. de omfatter kvanta ført til og med denne datoen.

For kjøpere som innen datoen har fått tilsagn om tilskudd, må dokumentasjon i form av fraktbrev innsendes innen 22. mai 2020 for å være tilskuddsberettiget.

(14-MAY-2020 02:24 PM)

Endring i sats for beregning pensjonstrekk fisker

Ny sats for beregning av avgift på omsetning av fisk er endret fra 0,25 % til: 0,3 % se rundskrivet her.

(11-MAY-2020 03:05 PM)

Råfisklaget tilbake på kaiene fra 11. mai

Norges Råfisklag sine kontrollører vil i likhet med Fiskeridirektoratets sine inspektører gjenoppta kaikontrollen fra mandag 11. mai.

Våre kontrollører vil følge de retningslinjene som bransjen og Fiskeridirektoratet er blitt enige om. Som vanlig vil dette gjelde både ressurskontroll og kvalitetstilsyn, les mer i pressemeldingen fra Fiskeridirektoratet her.

(08-MAY-2020 01:55 PM)

Endrede åpningstider fra i dag

Fra i dag mandag 4. mai har vi åpent mellom 8:00-15:00. Sommerens åpningstider gjelder frem til 15. september.

(04-MAY-2020 10:25 AM)

Økning i GIEK kredittforsikring

Vår samarbeidspartner GIEK Kredittforsikring har varslet premieøkning knyttet til vår avtale. Etter prisøkning fra vår samarbeidspartner er ny premie 0,08 %. Økningen vil gjelde for omsetning fra og med 1.mai, og vil bli fakturert fra og med juni måned. se rundskriv her.

(30-APR-2020 10:48 AM)

Vårens og sommerens nye minstepriser

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har i dag forhandlet minstepriser for fisk gjeldende for vår- og sommersesongen.

Norsk fiskerinæring er inne i en alvorlig situasjon der våre markeder er sterkt preget av corona-sitasjonen. For den norske industrien er det store usikkerheter knyttet til markedssituasjonen og dette preget også prisdrøftelsene.

Les hele pressemeldingen her

(29-APR-2020 03:49 PM)

Ny markedssjef på plass

Synne Guldbrandsen startet i mars i år som markedssjef i Norges Råfisklag, og hun inngår i teamet på avdeling for omsetning i Kystens Hus i Tromsø. Guldbrandsen overtar samtidig jobben som daglig leder i «Informasjonsutvalget for reker» etter Tor-Edgar Ripman, som pensjonerer seg etter 33 år.

- Jeg har så vidt rukket å ta fatt på jobben og er ydmyk overfor muligheten til å samarbeide med fiskerne om å få verdens beste sjømat ut til folket, sier Guldbrandsen.

Les hele pressemeldingen her

(29-APR-2020 11:06 AM)

ÅRETS KVALITETSFISKER 2020: Hvem fortjener hedersprisen?

📌 Festet innlegg

Årets kvalitetsfisker er fiskernes Oscar-pris. Den som får prisen leverer villfanget sjømat av ypperste kvalitet, og er et forbilde for andre.

Foreslå din kandidat her
(23-APR-2020 07:02 PM)

Nye minstepriser for sei fra 25. april

De dynamiske minsteprisene for sei er noe nedjustert fra 25. april, se de nye prisene her.

I tillegg er Norges Råfisklag og industrien er enig om å ta ut minste vektklasse for sei fra den dynamiske minsteprismodellen. Minsteprisene for nevnte kategori vil derfor stå uendret for omsetning fra og med 25. april 2020 inntil videre, men ikke utover 31. oktober 2020, se rundskriv nr 18/2020 her.

(24-APR-2020 02:43 PM)

NYHET: Signer fiske-seddelen med mobilen!

Snart kan alle fiskere langs hele kysten ta i bruk den nye appen "CatchSign" og signere sin landings- og sluttseddel på mobil eller nettbrett.

Vi anbefaler alle å lage en signeringsbruker og laste ned appen med en gang, slik at alt er klart når man kommer til kai og skal levere sin fangst!

Les mer om CatchSign her Slik laster du ned og tar i bruk CatchSign appen How to get started with CatchSign app

 

(24-APR-2020 09:30 AM)

Elektronisk signering av landings- og sluttseddel

Norges Råfisklag setter i gang rutine med elektronisk signatur på landings- og sluttsedler til erstatning for dagens løsning med håndskrevne signaturer.

Se rundskriv

(23-APR-2020 03:40 PM)

Suspensjon av råreker til pilling

Etter henvendelse fra Sjømat Norge har arbeidsutvalget i Norges Råfisklag vedtatt suspensjon av minsteprisene for råreker til pilling.

Se rundskriv

(20-APR-2020 02:32 PM)

Kvoteinfo på MinSide ifbm stopp i fisket etter torsk for åpen gruppe

Viser til Fiskeridirektoratets stopp i fiske etter torsk for åpen gruppe fra og med i dag.

Informasjon om kvote og restkvote torsk som ligger på det enkelte fartøy på MinSide må oppdateres etter at stoppen trådde i kraft i dag. Det betyr at man fra i morgen vil kunne se riktig kvote og gjenstående kvantum.

Har du en båt i åpen gruppe og trenger informasjon om din torskekvote, ber vi deg om å ta kontakt med oss for sikkerhet skyld, tel. 77660100.

(20-APR-2020 12:59 PM)

Redusert minstepris for kvitlange

Sjømat Norge og Norges Råfisklag er enige om reduksjon av minsteprisen for de to største vektklassene av kvitlange fra 17. april og inntil videre.

Se rundskriv

(16-APR-2020 11:53 AM)

Stopp i fisket etter torsk for fartøy i åpen gruppe fra 20. april

Fiskeridirektoratet melder om stopp i fisket på maksimalkvotetillegget for fartøy i åpen gruppe i fisket etter torsk nord for 62°N fra mandag 20. april.

Siste frist for å ta opp redskap av sjøen er 19. april kl. 23:59. Fisket fortsetter innenfor garantere kvoter og ferskfiskordningen.

Se meldingen på fiskeridir.no her

(15-APR-2020 01:36 PM)

Nye føringstilskudd

For å avhjelpe omsetningsutfordringer forårsaket av Covid-19, iverksettes ekstraordinært føringstilskudd for leveranser fra kystflåten av fisk som fraktes fra område med råstoffoverskudd til produksjonsanvendelse utenfor området. I tillegg ytes tilskudd for kvanta som fraktes til produksjonsanvendelse fra kjøpere med ferskpakking som hovedanvendelse.

Se rundskriv 13/2020

Kostnaden forbundet med frakt av lever og rogn fra førstehåndskjøper til produksjonsanlegg er blitt vesentlig økt som følge av Hurtigruten’s innskrenkninger. For å avhjelpe situasjonen iverksettes føringstilskudd som omfatter slike forsendelser.

Se rundskriv 14/2020

(03-APR-2020 11:02 AM)

Snart kan du signere på mobilen

Den er rykende fersk og har akkurat blitt rullet ut, som det så offensivt heter på fagspråket når man snakker om elektroniske tjenester. De aller første sedlene er i skrivende stund signert elektronisk via CatchSign-appen på mobilen, og testbrukerne er begeistret.

Prosjektleder og IT-konsulent Stein Pedersen forteller engasjert om den nye appen.

- Jeg veiledet Knut Tårnes på Troms Fryseterminal over telefon når han brukte tjenesten første gangen. Plutselig hører jeg; «Og der fòr han!». Knut snakket om seddelen. Da humret jeg litt for meg selv, innrømmer Stein og legger til; Meningen er jo at det skal være lettvint og gå raskt.

Tjenesten testes nå hos de 10 fryselagrene som tar imot- og cirka 40 fiskerne som leverer sjøfryste varer, der de bes om å teste og gi tilbakemeldinger på tjenesten. Forbedringer og feil rettes fortløpende i denne perioden, før tjenesten rulles ut til alle 400 fiskemottak og 6200 fiskere langs kysten fra Finnmark til Nordmøre.

Les hele artikkelen om den nye tjenesten CatchSign mobilapp her

Gjennom en helt fantastisk og felles innsats fra hjemmekontorer rundt omkring, bidro denne gjengen med sin spisskompetanse og trykket på for å få CatchSign på plass snarest når situasjonen med koronaviruset og viktigheten av å holde avstand oppsto. Fra venstre: Stein Pedersen, Jan Olav Punsvik, Robert Hansen, Svein-Helge Haugen, Charles Ingebrigtsen, Stein-Arne Mortensen, Are Selnes.

(02-APR-2020 12:23 PM)

Behov for tilstedeværelse og tilsyn

Norges Fiskarlag, Norges Råfisklag, Sjømat Norge og Surofi ber Fiskeridirektoratet om å se på mulighetene for å få lokalt personell ut på kaiene for å overvåke landinger av fisk.

Vi har stor forståelse for at alle må gjøre sitt i en svært krevende situasjon, og at smitteverntiltak er avgjørende for å lykkes. Men med strenge retningslinjer for smittevern mener vi det vil være forsvarlig å utnytte tilgjengelige ressurser på en slik måte.

Les mer i brevet til Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet her

(02-APR-2020 10:29 AM)

Til deg som kjøper fisk og bruker MSC sertifikater

MSC sertifikatene er endret og har derfor fått nye nummer som skal påføres sluttsedler, merking på produkter og salgsdokumenter ved videresalg. Frist for oppdatering er 30.06.2020.

Miljøsertifikatene finner du på våre nettsider her

(31-MAR-2020 09:37 AM)

Hvem kan ikke være fritidsfisker? Her får du svaret!

Fiskeridirektoratet har definert hvem som ikke kan være fritidsfisker slik:

**Den som eier, eller er medeier av, en merkeregistrert båt kan ikke drive fritidsfiske for omsetning på fiskeslag som den merkeregistrerte båten er tildelt kvota for.

**Eiere av merkeregistrerte båter skal ikke kunne bruke en fritidsbåt til å fiske et tillegg til kvota.

**Dette gjelder alle som har en eierandel i en merkeregistrert båt som er tildelt kvote, uavhengig av hvor liten eierandelen er. Det er for eksempel ikke noe krav om å eie mer enn 50 % av den merkeregisterte båten for å være omfattet av regelen.

(26-MAR-2020 03:08 PM)

Nye minstepriser for ferske reker

Norges Råfisklag har etter henvendelse fra kjøpergruppen vedtatt reduksjon av minsteprisen for kokte skallreker til konsum som skallreke.

Se rundskriv

(20-MAR-2020 01:01 PM)

Endring og presisering av Råfisklagets betalingsvilkår mm.

Endringer i rundskrivet trer i kraft 19. mars 2020 og gjelder inntil videre. Beregninger av forsinkelsesrenter med ny sats gjelder fra og med 1. mars 2020.

Se rundskriv

(19-MAR-2020 02:35 PM)

Reduksjon og suspensjon av enkelte minstepriser

På bakgrunn av store utfordringer i ferskmarkedet suspenderes den dynamiske minsteprismodellen for hyse inntil videre, og ny redusert minstepris kunngjøres i rundskriv nr 10/2010.

Minsteprisene for uer, lyr, kveite, rødspette, lomre, breiflabb og steinbit (flekksteinbit og gråsteinbit) suspenderes minsteprisene inntil videre.

Se rundskriv

Se pressemelding

(19-MAR-2020 01:01 PM)

Endringer i gebyr ved forskudd til fisker

Norges Råfisklag endrer gebyrer ved bestilling av forskudd fra og med i dag 19. mars til:

< 50.000 : 50 kr
50.000 - 100.000 : 100 kr
100.000 - 150.000 : 150 kr
150.000 - 200.000 : 200 kr
> 200.000 : rente 2,5% pa til forfall

(19-MAR-2020 08:48 AM)

Utsatt årsmøte

Råfisklagets årsmøte i mai er utsatt. Se pressemelding her

(18-MAR-2020 10:49 AM)

NY INFORMASJON OM KARANTENEREGLER i FISKERINÆRINGEN

**OPPDATERT 18. MARS** Nå kan kommunale bestemmelser ikke hindre mannskapsbytter på fiskebåter - men nasjonale kan! Dette må du vite:

👉 Dersom du har vært i Norge de siste 14. dagene kan ikke kommunale regler hindre deg som arbeidstager fra å reise til fiskebåten.
👉 Lokale bestemmelser skal underordnes hensynet til matproduksjon.
👉 Dersom du kommer fra utlandet til Norge skal du være 14 dager i karantene. *Mannskap på havgående båter er per dags dato ikke fritatt fra dette, se info fra Fiskebåt og Norges Fiskarlag.
👉 Bedriftsledere og redere må være varsomme og gjennomføre mannskapsbytte på en måte som ikke bidrar til smitte.
👉 Barn av personell som jobber i sjømatnæringen (så kalt kritisk personell) skal gis et tilbud selv om barneskoler og barnehager er stengt. Det gjelder ikke hvis en av foreldrene har hjemmekontor.

Sjømatnæringen er en av flere samfunnskritiske sektorer og hensynet til matproduksjonen må derfor ivaretas.

Har du spørsmål er det bare å ringe oss på 77 66 01 00 eller sende en melding på våre facebooksider

(17-MAR-2020 05:22 PM)

Nå er det klart: Kommunale bestemmelser ikke til hinder for mannskapsbytter!

Flere kommuner har innført særegne restriksjoner og karantenebestemmelser. Ettersom sjømatnæringen er en av flere samfunnskritiske sektorer, så er hensynet til matproduksjonen hevet over disse.

Helseminister Bent Høie har i dag sendt ut melding om at samfunnskritiske funksjoner skal sikres, og at kommunale bestemmelser ikke skal være til hinder for dette.

Meldingen fra regjeringen synliggjør at lokale bestemmelser skal underordnes hensynet til matproduksjonen. De tre organisasjonene er imidlertid tydelige på at bedriftsledere og redere må være varsomme og gjennomføre mannskapsskift på en måte som ikke bidrar til smittepress.

Les hele saken her

(17-MAR-2020 02:05 PM)

Lokale regler må ikke hindre samfunnsfunksjoner

Flere fiskebåter har kontaktet Råfisklaget fordi de opplever problemer i tilknytning til de kommunale karantenebestemmelsene når de skal gjennomføre mannskapsbytter.

Personell som jobber i fiskeri- og havbruksnæringen er definert som samfunnskritiske funksjoner. Regjeringen har i dag presisert at kommunale regler skal ikke hindre at de som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner forflytter seg over kommunegrensene. Det er i dag gått ut et brev fra regjeringen til Fylkesmennene hvor de blir bedt om å rydde opp i dette (link)

Råfisklaget er, sammen med øvrige fiskeriorganisasjoner, i kontakt med fylkesmennene og jobber for at fiskeriene og sjømatproduksjonen skal kunne fortsette uhindret av kommunale karanteneregler.

Vi oppdater dere fortløpende på arbeidet.

Les brevet fra regjeringen her

Hvilke yrker er samfunnskritiske? Her er lista fra Justisdepartementet

(17-MAR-2020 12:50 PM)

Slik gjennomfører du enkelt mannskapsbytte i Tromsø innenfor karantenereglene ifbm. koronavirus:

👉 Frakt mannskap direkte fra flyplass til båten i egen transport. De må bli om bord i minst 14 dager.

👉 Går mannskapet i land før det har gått 14 dager, må de være i karantene til det har gått 14 dager. Dette gjelder for friske personer.

👉 Personer som er syk skal følge generelle råd om karantene, les mer på regjeringen.no her.

Les meldingen her

(15-MAR-2020 06:47 PM)

Tiltak ifbm koronaviruset: Sedler signeres ikke fysisk

Norges Råfisklag følger Fiskeridirektoratets praksis for signering av sluttseddel og kontroll:

Inntil videre vil Fiskeridirektoratet akseptere at fisker ikke signerer seddel fysisk, som et tiltak for å redusere risikoen for smitte av koronaviruset. Dette forutsetter at fisker får oversendt bilde av seddelen eller seddelinformasjonen per SMS eller e-post, og at fisker deretter bekrefter seddelinformasjonen per SMS eller e-post.

Denne kommunikasjonen må lagres og kan innhentes av Fiskeridirektoratet eller aktuelt salgslag i etterkant. De som har tatt i bruk elektronisk signering av seddel fortsetter med dette.

Tiltakene innebærer at vi ikke gjennomfører fysiske kontroller på fartøy eller kai, men fortsetter med digitale tilsyn og kontroller.

Les mer om at næringene må være aktsomme på fiskeridir.no her

(13-MAR-2020 02:44 PM)

Ingebrigtsen ny fiskeriminister

Odd Emil Ingebrigtsen fra Bodø er i dag utnevnt til ny fiskeriminister. Ingebrigtsen er tidligere statssekretær i Olje- og energidepartementet.

Vi ønsker Odd Emil Ingebrigtsen velkommen som ny fiskeriminister i Nærings- og fiskeridepartementet (Norge) og ser frem til godt samarbeid.

Les mer om vår nye fiskeriminister på fiskeribladet.no herSe pressekonferansen om endringer i regjeringen på regjeringen.no her

(13-MAR-2020 12:58 PM)

Melding vedr. vurderinger knyttet til Covid-19 (korona-viruset)

Arbeidsutvalget (AU) i Norges Råfisklag har i dialog med fiskeindustriens organisasjoner vurdert behovet for regulering av fisket i lys av situasjonen med covid-19 (korona-viruset).

Konklusjonen er etter dialogen at det ikke iverksettes noen reguleringer.

Råfisklaget vil følge den videre utviklingen nøye sammen med fiskeindustriens organisasjoner.

Fiskerne må som tidligere meddelt, holde tett dialog med sine fiskekjøpere for å sikre tilpasning av fisketakten i forhold til markedssituasjonen.

Se meldingen her

(12-MAR-2020 03:31 PM)

Melding vedr. vurderinger knyttet til Covid-19 (korona-viruset)

Norges Råfisklag har i møte med fiskekjøpernes organisasjoner drøftet situasjonen knyttet til  Covid-19 (korona-viruset) og aktuelle konsekvenser for sjømathandelen.

På denne bakgrunn oppfordrer Norges Råfisklag aktørene på hav og land om tett dialog for å tilpasse fisketakt og landinger til markedssituasjonen.

Se meldingen her

(10-MAR-2020 08:56 AM)

Unik mulighet: Ledig traineestilling ved Europakontoret i Brussel

Har du lyst på en utfordrende, internasjonal, spennende og variert start på karrieren? Og samtidig lære mer om Nord-Norges forhold til EU? Nord-Norges Europakontor har en ledig traineestilling fra 1. september 2020 til 30. juni 2021.

Søknadfrist 22. mars 2020.

Les mer om arbeidsoppgavene og hvordan du søker herSjekk ut @NorthNorwayEuropeanOffice på facebook her

(06-MAR-2020 08:29 AM)

Inviterer til skolekonkurranse om fremtidens fiskerinæring

Norges Råfisklag inviterer skoleelever til å delta i ny og spennende skolekonkurranse!

I konkurransen inviteres elevene til å lage en kort film på under to minutter hvor man ser nærmere på ett eller flere av spørsmålene:

1. Hvordan har fiskerinæringa utviklet seg?
2. Hvordan er dagens fiskerinæring?
3. Hvordan tror du/klassen at fiskerinæringa vil se ut i fremtiden?

Premiepotten er på 20.000 kroner, og nytt av året er at hele fire klasser kan dele på og vinne premien. Juryen dømmer etter kriterier som varierer fra faglig substans til kreativitet og engasjement.

– Det er ingen krav om å være filmprodusent. Videosnutten kan vise gode historier fra lokalmiljøet, gamle eller nye systemer på en fiskebåt, intervjuer, modeller av nye tekniske løsninger eller noe helt annet. Her er det bare for alle som har lyst til å delta å kaste seg ut i det, det er bare fantasien som setter grenser, sier Amalie Oda Harland i Norges Råfisklag.

Les mer i pressemeldingen herLes mer om konkurransen og se fjorårets vinnerbidrag på sjomattilfolket/rafisklaget.no her

(04-MAR-2020 01:47 PM)

Minstepriser og omsetningsbestemmelser kvalprodukter 2020

Følgende minstepriser gjelder fra og med 3. mars 2020 og inntil videre:

Kvalkjøtt, anvendelse konsum kr 36,75 pr kg¹
Kvalspekk og finner til konsum kr 0,01 pr kg

Norges Råfisklag legger til grunn for årets omsetning av kvalprodukter at all omsetning skal baseres på leveringsavtale inngått mellom fanger og kjøper før fangststart.

Les mer i rundskrivet her

(03-MAR-2020 11:54 AM)

Føringstilskudd 2020

Norges Råfisklag har fått Nærings- og Fiskeridepartementets godkjenning til satser og ordninger for førings- og pakketilskudd gjeldende for 2020.

Rundskriv 6/2020: Førings- og pakketilskudd for fisk 2020

Rundskriv 7/2020: Føringstilskudd for ferske reker som fiskes på kysten og anvendes til pilling

Rundskriv 8/2020: Føringstilskudd for notfanget sei avhentet med brønnbåt

(02-MAR-2020 12:55 PM)

Fangster fra tredjelandsfartøy ilandført med fraktefartøy

Hjemmelsgrunnlag for førstehåndsomsetning av fisk/skalldyr av utenlandsk opprinnelse, også omlastet og landet med fraktefartøy

Se rundskriv

(28-FEB-2020 12:56 PM)

Levendelagring av torsk, Påmelding og seddelføring

I forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 °N (Fiskesalgslagslova) og forskrift om landings- og sluttseddel (Landingsforskrift) gir Norges Råfisklag noen bestemmelser om påmelding og seddelføring for levendelagring av torsk.

Se rundskriv

(28-FEB-2020 12:22 PM)

Skreien – naturens gave til Kyst-Norge!

Hvert år får Norge en fantastisk gave fra naturen. Millioner av gytemoden torsk vandrer fra Barentshavet for å gyte langs kysten av Norge. Skreien er grunnen til at vi fortsatt har god aktivitet i mange fiskevær langs kysten vår.

Skreien fikk navnet sitt fra vikingene. «Fisken som skrider» har skapt liv i mange tusen år langs en kyst som ellers kan være nokså ugjestmild.

Båten "Feskargutten" drar garn, fotograf Ronny Steve Johansen.

Les hele kronikken om skreien, den eventyrlige gaven fra naturen her

(24-FEB-2020 09:12 AM)

ÅRETS KVALITETSFISKER 2020: Hvem fortjener hedersprisen?

Årets kvalitetsfisker er fiskernes Oscar-pris. Den som får prisen leverer villfanget sjømat av ypperste kvalitet, og er et forbilde for andre.

Nå søker vi etter årets kandidater. Kjenner du noen som fortjener å vinne, da vil vi gjerne at du sender oss ditt forslag i linken under!  

Foreslå din kandidat før 26. april her

Se hvem som vant i for og les mer om årets kvalitetsfisker her

Vinneren kåres på Råfisklagets årsmøte 12. mai.

(05-MAR-2013 02:06 PM)

Viktig info til fiskekjøpere som mottar EHF-faktura:

Feil i forbindelse med utsending av EHF-faktura (elektronisk faktura) er nå rettet opp.
Fra i dag 14.02.2020 vil faktura bli sendt ut på EHF-format.
 

(14-FEB-2020 10:50 AM)

Falsk epost fra Råfisklaget!

Viktig! Dersom du mottar epost fra ingvar.skirbekk@rafisklaget.no, eller andre @rafisklaget.no-adresser, som innholder en oppfordring til å klikke på linker, ber vi deg om å slette den. Eposten er falsk og linkene kan være skadelig for din mobil, nettbrett eller datamaskin.

(07-FEB-2020 09:29 PM)

SKREIPATRULJEN: Vi har aldri sett så mye fin kvalitetsmerket Skrei på første kontroll!

Skreipatruljen har akkurat kommet hjem fra sesongens første kontrolluke i Norge og Europa. De kan fastslå at de aldri har sett så mye fin kvalitetsmerket Skrei så tidlig på året. Skrei fra hele 22 ulike produksjonsanlegg langs kysten fra Finnmark til Nordmøre har blitt kontrollert.


Les mer om resultatene her

(23-JAN-2020 06:36 PM)

Nye minstepriser for tare

Minstepris for tare gjeldende fra 01.01.2020 er kr 287,- pr tonn. 

Se rundskriv

(20-JAN-2020 03:54 PM)

Endring og presisering av Råfisklagets betalingsvilkår mm.

Fom 01.01.2020 endret satsen for morarente seg til 9,5 % pr år. Vi har derfor endret vår rentesats til kjøperne fra 8,4% pr år til 9 % pr år, altså 0,75% pr mnd.

Se rundskriv

(20-JAN-2020 03:26 PM)

Norske kvalitetsmerket Skrei er endelig i butikkene!

Fisken i verdensklasse får du bare kjøpt en begrenset periode.

Det stilles helt spesielle krav til kvalitetsmerket Skrei:

🤗 Perfekt utenpå og inni (uten merker og hvit i fiskekjøttet).
❄️12 dagers garantert holdbarhet (kjølt hurtig ned mot null grader).
📆 Fanget mellom 1. januar og 30. april.

Råfisklagets skreipatrulje passer på at fisken som pakkes holder det høye kvaliteten som merket lover.

Les mer om torskens Rolls Roys her

(15-JAN-2020 07:13 PM)

Ny rekord: Villfanget sjømat for 13 milliarder i Råfisklagets distrikt!

Omsetningen i Norges Råfisklag passerte 13 milliarder kroner i 2019. Dette er ny rekord og er den høyeste registrerte verdien noensinne i fiskesalgs-lagets historie.

Det var hele 6.200 ulike fartøy som sørget for mer enn 146.900 enkelteveranser i Råfisklagets distrikt i 2019.

– Et svært viktig forhold er at fiskeflåten som leverer i Råfisklagets distrikt består av små og mellomstore bedrifter som eies og drives lokalt. De legger igjen store verdier i sine lokal-samfunn og er med på å sørge for liv og røre langs hele kysten, sier administrerende direktør Svein Ove Haugland.

Les mer om den utrolige rekorden i pressemeldingen her

(02-JAN-2020 12:52 PM)

Norges Råfisklags garantiordning

Revidert utgave av Råfisklagets garantibestemmelser presenteres som vedlegg til rundskriv nr 1/2020.

Se hele rundskrivet

(02-JAN-2020 11:15 AM)

Oppgjørsbetingelser for fiskere

Norges Råfisklag tilbyr trekk i oppgjør til tredjepart som en tjeneste for fiskere. Trekkordning gjennomføres etter mottak av signert transporterklæring fra fisker, hvor fisker og mottaker av trekket har signert erklæringen.

På grunn av oppgjørssystemet og forpliktelsene fiskere pålegges i forbindelse med omsetning, vil vi sette en maksimal grense på trekk som kan gjennomføres. Vi vil maksimalt akseptere trekk på 75% av trekkgrunnlaget.

Les mer i rundskriv nr 33/2019 her Last ned skjema for avtale om overføringer og trekk her (word-fil)

(23-DEC-2019 01:39 PM)

Minstepriser for kvitlaks f.o.m. 1. januar 2020

Norges Råfisklag og Sjømatbedriftene er enige om nye minstepriser for kvitlaks.

Se rundskriv

(20-DEC-2019 10:32 AM)

Endring i bruk av begrep om utilsiktet fangst på sluttseddel

Norges Råfisklag innfører en endring i bruk av begrepet Ikke tilsiktet fangst på sluttseddel.

Se rundskriv

(18-DEC-2019 02:30 PM)

Garanti for kjøp av råstoff i 2020

Vi viser til § 10 i våre forretningsregler og gjeldende garantibestemmelser. Det vil komme oppdaterte garantibestemmelser gjeldende fra 01.01.2020 i et eget rundskriv.

Vi aksepterer i hovedsak følgende former for sikkerhetsstillelse:

- Bankgaranti.
- Kredittforsikring i kredittforsikringsselskapet Euler Hermes.

Les mer i rundskrivet her

(17-DEC-2019 10:48 AM)

Nå får kveite som er fanget med krok en egen og høyere minstepris

Kveite som er fanget med krok har gjennomgående høyere kvalitet, og er mer etterspurt i markedet. Det er grunnen til at den fra og med 16. desember får en egen, høyere minstepris!

Minsteprisen øker med 5 kroner for krokfanget kveite som veier mer enn 40 kilo:
**50 kroner (for størrelse 40-60 kg)
**40 kroner (for størrelse over 60 kg)

Se alle endringene i vinterens minstepriser i pressemeldingen her Se minsteprisliste til fisker fra og med 16. desember her (rundskriv nr 30/2019)

Oppdatert 13.DES.2019 14:22

(10-DEC-2019 09:17 AM)

Stopp i fisket etter vassild mandag 9. desember

Fiskeridirektoratet stopper fisket etter vassild i 2019 fra og med i dag, mandag 9. desember 2019 klokken 23:59, da kvoten er beregnet oppfisket, se meldingen på fiskeridir.no her.

(09-DEC-2019 03:54 PM)

Pressemelding om Fiskerikontrollutvalgets innstilling

Vi ønsker fiskerikontrollutvalgets innstilling velkommen. Norge har verdens beste forvaltning av marine ressurser. Samtidig er det ingen tvil om at det er rom for forbedringer, også på kontrollsiden, noe ikke minst de siste ukers avsløringer av fiskerikriminalitet, viser.
Samtidig er vi opptatt av at man i jakten på forbedringer ikke kaster på båten de ordningene som fungerer godt i dag. Les mer om Norsk Villfisks tanker rundt innstillingen her

 

(02-DEC-2019 01:28 PM)

Høringsbrev - Omsetningssystemet for fryst hvitfisk

Salgslagene foreslår endringer i auksjonene av fryst fisk, og sender dem ut på høring. Det forslås at kun foredlede produkter skal kunne egenovertas, at minst 50% av fisken må på auksjon og  at start/akseptpris settes etter bestemte regler. Les mer om detaljene i hørinsbrevet

 

(02-DEC-2019 12:03 PM)

Uregistrert fiske er miljøkriminalitet og uakseptabelt!

- Det er svært gledelig at politiet sammen med blandt annet Fiskeridirektoratet og Mattilsynet, har prioritert å bruke store ressurser på å avdekke ulovligheter i kongekrabbenæringen!

Råfisklagets leder Svein Ove Haugland er klar på at all form for fiskerikriminalitet er både uakseptabelt og forkastelig.

- Uregistert fiske er miljøkriminalitet og bidrar til et større uttak av krabbe og fisk enn det som er forsvarlig for fiskebestandene. Uregistrert fiske er også konkurransevridende hvor de som driver lovlig blir taperne. Norges Råfisklag er opptatt av å komme miljøkriminalitet til livs og bidrar i kampen.

Les om politiets pågående etterforskning på nrk.no her

(22-NOV-2019 09:19 AM)

Råfisklaget sørger for kvoteoverføring fra 2020 til 2021

Fiskere registrert i Råfisklagets distrikt trenger ikke å søke om å få overføre torskekvote fra 2020 til 2021. De som er omfattet av ordningen vil automatisk få overført inntil 10 % av restkvoten i 2020 til 2021. Når Råfisklaget har gjennomført overføringen (i løpet av de første ukene av januar), kan hver fisker sjekke på Råfisklagets MinSide hvor mye som er overført og vil kunne gi tilbakemelding dersom noe ikke er korrekt.
Når overføring av restkvote er gjennomført i januar 2021, settes frist for tilbakemelding.
(11-DEC-2020 11:36 AM)

Som følge av sterkt reduserte priser i ferskmarkedet for kveite, er Norges Råfisklag og kjøperorganisasjonene enige om å suspendere minsteprisene for kveite, gjeldende for omsetning fra og med 30. april 2021 og inntil videre.

Se rundskriv

(29-APR-2021 10:19 AM)


https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/