Råfisklaget legger til rette for kjøp og salg av pukkellaks

Den mye omtalte og svartelistede pukkellaksen har kommet til norske farvann. Nå tar Råfisklaget grep for å bidra til økt fiske på laksen som er ansett som et miljøproblem i elvene våre.

Pukkellaksen er opprinnelig hjemmehørende i nordlige deler av Stillehavet, men etter å ha blitt satt ut på Kolahalvøya i Russland rundt 1960, har den spredd seg til norske elver og havområder. Den står nå på Artsdatabankens svarteliste over fremmede arter i kategorien «høy risiko». Etter ønske fra fiskerinæringen selv, har Råfisklaget nå åpnet for å bruke våre salgssystemer både ved fiske og mottak av pukkellaksen.

- Vi håper med dette å kunne bidra til økt fiske på denne arten som anses som et miljøproblem i elvene våre, sier Råfisklagets omsetningssjef, Willy Godtliebsen.

En sikkerhet for dem som fisker pukkellaks

Ordningen er frivillig, og gir dem som fisker pukkellaks de samme garantiene som yrkesfiskerne har når de leverer for eksempel torsk. Når fangsten er veid og skrevet på seddel er fiskeren garantert oppgjør, og får utbetalt pengene etter 14 dager. Kjøperen får elektronisk regning på beløpet fra Råfisklaget, og slipper dermed å skrive kvittering og ordne med utbetaling til hver enkelt leverandør. Ordningen gjelder for alle som ønsker å fiske og levere eller kjøpe pukkellaks.

Omsetningssjefen oppfordrer alle til å bruke sommeren på å prøve fiskelykken.

- I enkelte områder er det registrert mengder med pukkellaks, så her kan det være penger å tjene. Lurer du på noe er det bare å ta kontakt med oss, avslutter Godtliebsen.

Slik gjør du det:
**Yrkesfisker og fritidsfisker/privatperson. Du må være registrert/kontakte oss for å registrere deg i Norges Råfisklag med personopplysninger og kontonummer. Husk å avtale leveranse med fiskekjøper før du starter å fiske.
**Kjøper. Pukkellaksen veies og registres med varekode 732 på seddel. Seddel er grunnlaget for fangstsertifikatet ved eksport av pukkellaks.
**Det er ingen minstepris på pukkellaks, denne avtales mellom selger og kjøper og føres på seddel.

Regelverk rundt fangsting av pukkellaks

Ved fiske av pukkellaks må disse reglene følges: https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Artar/Laksefiske-i-sjoeen

For å fangste pukkellaks med annet redskap en stang/krok så skal det sendes søknad til Statsforvalteren her: https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/miljo-klima/fiskeforvaltning/pukkellaks-pa-vei/https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/