Utgåtte rundskriv og meldinger

Øvrige rundskriv/meldinger

31.05.2021Fakturering, betalingsvilkår og ...

Rundskriv nr 2021/19

28.10.2020Ukekvoter i fisket etter kveite og ...

Rundskriv nr 2020/32

14.05.2020Oppheving av ekstraordinært ...

Melding

11.05.2020Endring av sats for beregning av ...

Rundskriv nr 2020/21

30.04.2020Premieøkning kredittforsikring

Rundskriv nr 2020/19

03.04.2020Føringstilskudd for lever og rogn til ...

Rundskriv nr 2020/14

03.04.2020Ekstraordinært føringstilskudd fisk

Rundskriv nr 2020/13

19.03.2020Fakturering, betalingsvilkår og ...

Rundskriv nr 2020/11

02.03.2020Føringstilskudd for ferske reker som ...

Rundskriv nr 2020/07

02.03.2020Førings- og pakketilskudd for fisk 2020

Rundskriv nr 2020/06

20.01.2020Fakturering, betalingsvilkår og ...

Rundskriv nr 2020/02

17.12.2019Garanti for kjøp av råstoff i 2020

Rundskriv nr 2019/29

11.11.2019Fangster fra tredjelandsfartøy ...

Rundskriv nr 2019/28

28.06.2019Endring for sats for beregning av ...

Rundskriv nr 2019/19

07.06.2019Oppheving av regulering hysefiske

Melding

09.05.2019Døgnkvoter for fersk hyse fra 11. mai ...

Melding

21.03.2019Føringstilskudd kongesnegl

Rundskriv nr 2019/10

21.03.2019Føringstilskudd for notfanget sei som ...

Rundskriv nr 2019/09

21.03.2019Føringstilskudd for ferske reker som ...

Rundskriv nr 2019/08

21.03.2019Førings- og pakketilskudd for fisk 2019

Rundskriv nr 2019/07

12.03.2019Levendelagring av torsk, påmelding og ...

Rundskriv nr 2019/04

14.01.2019Omsetning av klør av taskekrabbe tatt ...

Rundskriv nr 2019/02

28.12.2018Endring av sats for beregning av ...

Rundskriv nr 2018/36

20.12.2018Seddelføring/rapportering ...

Rundskriv nr 2018/35

20.12.2018Registreringsskjema for sjølprodusert ...

Vedlegg til rundskriv nr 2018/35

22.06.2018Nye satser for lagsavgift

Rundskriv nr 2018/22

07.06.2018Søknadsfrist støttefond for ...

Melding

05.06.2018Fakturering, betalingsvilkår og ...

Rundskriv nr 2018/21

18.04.2018Anmodning om redusert fiske etter lyr

Melding

27.02.2018Føringstilskudd kongesenegl

Rundskriv nr 2018/12

27.02.2018Føringstilskudd for notfanget sei ...

Rundskriv nr 2018/11

27.02.2018Føringstilskudd for ferske reker som ...

Rundskriv nr 2018/10

27.02.2018Førings- og pakketilskudd for fisk 2018

Rundskriv nr 2018/09

17.01.2018Levendelagring av torsk, påmelding og ...

Rundskriv nr 2018/04

04.01.2018Norges Råfisklags auksjonsregelverk - ...

Rundskriv nr 2018/01

20.12.2017Endring av sats for beregning av ...

Rundskriv nr 2017/31

11.12.2017Garanti for kjøp av råstoff i 2018

Rundskriv nr 2017/29

26.06.2017Endring av sats for beregning av ...

Rundskriv nr 2017/21

02.06.2017Omsetnings-/veiebestemmelser levendefisk

Rundskriv nr 2017/20

16.05.2017Søknadsfrist støttefond for ...

Melding

31.03.2017Omsetningsregulering av kvalfangsten ...

Rundskriv nr 2017/15

23.03.2017Føringstilskudd for kongesnegl

Rundskriv nr 2017/13

14.03.2017Føringstilskudd for ...

Rundskriv nr 2017/11

01.03.2017Føringstilskudd for torskehoder som ...

Rundskriv nr 2017/09

01.03.2017Føringstilskudd notfanget sei ...

Rundskriv nr 2017/08

01.03.2017Føringstilskudd for ferske reker som ...

Rundskriv nr 2017/07

01.03.2017Førings- og pakketilskudd for fisk 2017

Rundskriv nr 2017/06

23.12.2016Endring av sats for beregning av ...

Rundskriv nr 2016/38

23.12.2016Nye satser for Lagsavgift

Rundskriv nr 2016/37

25.11.2016Garanti for kjøp av råstoff i 2017

Rundskriv nr 2016/35

22.06.2016Endring av sats for beregning av ...

Rundskriv nr 2016/23

12.05.2016Søknadsfrist støttefond for ...

Melding

02.05.2016Anmodning om å avklare ...

Melding

08.04.2016Omsetningsregulering av kvalfangsten 2016

Rundskriv nr 2016/15

18.03.2016Oppheving av ukekvoter i hysefisket

Rundskriv nr 2016/13

11.03.2016Føringstilskudd for torskehoder som ...

Rundskriv nr 2016/12

11.03.2016Føringstilskudd for notfanget sei ...

Rundskriv nr 2016/11

11.03.2016Føringstilskudd for ferske reker som ...

Rundskriv nr 2016/10

11.03.2016Førings- og pakketilskudd for fisk 2016

Rundskriv nr 2016/09

04.03.2016Endring omsetningskvote i hysefisket ...

Rundskriv nr 2016/08

02.03.2016Ukekvoter i hysefisket med ...

Rundskriv nr 2016/07

29.02.2016Henstilling om redusert hysefiske

Melding

29.02.2016Trekk av kjøpers sløyekostnad på ...

Rundskriv nr 2016/05

08.12.2015Garanti for kjøp av råstoff 2016

Rundskriv nr 2015/28

22.04.2015Regulering av kvalfangsten 2015. ...

Rundskriv nr 2015/11

30.03.2015Regulering av kvalfangsten 2015

Rundskriv nr 2015/09

20.03.2015Norges Råfisklag henstiller til ...

Melding

19.03.2015Overskuddsføring torsk ut av ...

Melding tilhørende rundskriv 2015/6.

25.02.2015Føringstilskudd for notfanget sei ...

Rundskriv nr 2015/08

25.02.2015Føringstilskudd for ferske reker som ...

Rundskriv nr 2015/07

25.02.2015Førings- og pakketilskudd for fisk 2015

Rundskriv nr 2015/06

06.02.2015Norges Råfisklags auksjonsregelverk - ...

Rundskriv nr 2015/04

09.01.2015Nye satser for lagsavgift

Rundskriv nr 2015/03

09.01.2015Levendelagring av torsk, påmelding og ...

Rundskriv nr 2015/02

02.01.2015Endring av sats for beregning av ...

Rundskriv nr 2014/30

18.12.2014Frist for krav om føringstilskudd 2014

Melding

01.12.2014Fakturering, betalingsvilkår og ...

Rundskriv nr 2014/26

01.12.2014Garanti for kjøp av råstoff 2015

Rundskriv nr 2014/25

16.06.2014Korrigering kvantumssats føringstilskudd

Melding tilhørende rundskriv 2014/06

14.05.2014Førstehåndsomsetning av fangster fra ...

Rundskriv nr 2014/16

06.05.2014Overskuddsføring av fisk for ...

Melding vedrørende rundskriv nr 2014/06

04.04.2014Stopp i turkvoteregulering

Melding tilhørende melding 13.01.14 ...

28.03.2014Overskuddsføring torsk ut fra ...

Melding tilhørende rundskriv 2014/06

25.03.2014Føringstilskudd notfanget sei ...

Rundskriv nr 2014/12

25.03.2014Føringstilskudd for ferske reker som ...

Rundskriv nr 2014/11

20.03.2014Regulering av kvalfangsten 2014

Rundskriv nr 2014/08

06.03.2014Førings- og pakketilskudd for fisk 2014

Rundskriv nr 2014/06

18.02.2014Overføring av fangst ved innførte ...

Melding tilhørende melding 13.01.2014 ...

14.02.2014Iverksettelse av turkvoter

Melding tilhørende melding 13.01.2014

10.02.2014Levendelagring av torsk, påmelding og ...

Rundskriv nr 2014/04

13.01.2014Turkvoteregulering i fisket 2014

Melding

27.12.2013Fakturering, betalingsvilkår og ...

Rundskriv nr 2013/40

27.12.2013Frist for krav om føringstilskudd 2013

Melding

20.12.2013Endring av sats for beregning av ...

Rundskriv nr 2013/39

06.12.2013Stopp i føringstilskudd taskerabbe

Melding tilhørende rundskriv 2013/16

28.11.2013Garanti for kjøp av råstoff 2014

Rundskriv nr 2013/37

28.08.2013Føringstilskudd kongekrabbe

Rundskriv nr 2013/28

12.07.2013Råfisklagets tilbud om prøvetaking ...

Rundskriv nr 2013/25

25.06.2013Endring av sats for beregning av ...

Rundskriv nr 2013/23

16.05.2013Oppheving overskuddsføring for torsk ...

Melding tilhørende melding 19.04.2013

16.05.2013Oppheving av turkvote for fangster ...

Melding tilhørende meldinger ...

30.04.2013Føringstilskudd notfanget sei ...

Rundskriv nr 2013/19

19.04.2013Overskuddsføring av torsk ut av ...

Melding 19.04.2013

16.04.2013Overskuddsføring torsk ut av Lofoten ...

Melding tilhørende meldinger ...

05.04.2013Overskuddsføring torsk ut av sone 5 - ...

Melding tilhørende melding 15.03.2013

15.03.2013Overskuddsføring av torsk for ...

Melding

07.03.2013Føringstilskudd innsamling av ...

Rundskriv nr 2013/15

07.03.2013Føringstilskudd for ferske reker som ...

Rundskriv nr 2013/14

07.03.2013Regulering av kvalfangsten 2013

Rundskriv nr 2013/13

01.03.2013Regulering av kvalfangsten 2013

Rundskriv nr 2013/10

15.02.2013Førings- og pakketildkudd for fisk 2013

Rundskriv nr 2013/07

07.02.2013Omsetnings-/veiebestemmelser levendefisk

Rundskriv nr 2013/03

07.02.2013Levendelagring av fisk

Rundskriv nr 2013/02

06.02.2013Presisering turkvote for fangster som ...

Melding tilhørende melding 01.02.2013

01.02.2013Iverksettelse turkvote på leveranse ...

Melding

25.01.2013Begrensninger på landing av store ...

Melding

28.12.2012Endring av sats for produktavgift

Rundskriv nr 2012/37

15.11.2012Garanti for kjøp av råstoff i 2013

Rundskriv nr 2012/32

09.11.2012Føringstilskudd for fersk sei til ...

Melding

29.10.2012Økt sats på føringstilskudd taskekrabbe

Melding tilhørende rundskriv 2012/16

18.09.2012Ytterligere øking av rammen til ...

Melding tilhørende rundskriv 2012/12

20.06.2012Oppheving omsetningskvoter kvalkjøtt

01.06.2012Økning i kvotene for hval

13.03.2012Føringstilskudd notfanget sei ...

Rundskriv nr 2012/15

13.03.2012Føringstilskudd innsamling av ...

Rundskriv nr 2012/14

05.03.2012Utvidet betalingsfrist for kjøp av ...

Rundskriv nr 2012/13

05.03.2012Føringstilskudd for ferske reker som ...

Rundskriv nr 2012/12

10.02.2012Førings- og pakketilskudd for fisk 2012

Rundskriv nr 2012/10

20.01.2012Presisering ilandføring rundfisk

Rundskriv nr 2012/06

19.01.2012Fakturering og betalingsvilkår

Rundskriv nr 2012/05

04.01.2012Tineprosedyre for fryste industrireker

04.01.2012Vedlegg 1 til R 2012/01

Retningslinjer for NR auksjon av ...

04.01.2012Vedlegg 2 til R 2012/01

Retningslinjer for Norges Råfisklags ...

04.01.2012Vedlegg 3 til R 2012/01

Auksjon av fryst fisk fra utenlandske ...

04.01.2012Vedlegg 4 til R 2012/01

Regelverk for omsetning av ...

04.01.2012Norges Råfisklags auksjonsregelverk - ...

Rundskriv nr 2012/01

04.01.2012Seddelføring/rapportering ...

Rundskriv nr 2012/02

23.12.2011Endring av sats for beregning av ...

Rundskriv nr 2011/32

21.12.2011Regulering av kvalfangsten 2012

Rundskriv nr 2011/31

22.11.2011Betalingsfrist for kjøp av fisk mm.

Rundskriv nr 2011/28

08.11.2011Garanti for kjøp av råstoff i 2012

Rundskriv nr 2011/27

03.05.2011Føringstilskudd notfanget sei ...

Rundskriv nr 2011/12

26.04.2011Omsetning av kvalprodukter - kjøp av ...

Rundskriv nr 2011/11

26.04.2011Regulering av kvalfangsten 2011

Rundskriv nr 2011/10

01.04.2011Fangst og omsetningsbestemmelser ...

Rundskriv nr 2011/07

21.02.2011Føringstilskudd for ferske reker som ...

Rundskriv nr 2011/05

21.02.2011Føringstilskudd innsamling av ...

Rundskriv nr 2011/04

18.02.2011Førings og pakketilskudd for fisk i 2011

Rundskriv nr 2011/03

22.12.2010Seddelføring/rapportering ...

Rundskriv nr 2010/39

13.12.2010Endring av sats for beregning av ...

Rundskriv nr 2010/38

08.12.2010Garanti for kjøp av råstoff i 2011

Rundskriv nr 2010/37

16.08.2010Transitt av fangster fra EU-fartøy

Rundskriv nr 2010/30

30.06.2010Endring av produktavgiftsats 2010 - ...

Rundskriv nr 2010/25

16.06.2010Førstehåndsomsetning av fangster fra ...

Rundskriv nr 2010/23

20.04.2010Regulering av kvalfangsten 2010

Rundskriv nr 2010/13

16.03.2010Føringstilskudd notfangset sei ...

Rundskriv nr 2010/11

16.03.2010Føringstilskudd innsamling av ...

Rundskriv nr 2010/10

16.03.2010Føringstilskudd for ferske reker som ...

Rundskriv nr 2010/09

10.03.2010Førings- og pakketilskudd for fisk i 2010

Rundskriv nr 2010/08

22.02.2010Samfiskeordningen - Utfylling og ...

Rundskriv nr 2010/06

06.01.2010Renter av kreditt og forsinkelsesrenter

Rundskriv nr 2010/01

18.12.2009Endring av sats for beregning av ...

Rundskriv nr 2009/47

01.12.2009Garanti for kjøp av råstoff i 2010

Rundskriv nr 2009/44

23.09.2009Utvidet kredittid m.v. ved omsetning ...

Rundskriv nr 2009/39

15.09.2009Endringer vedrørende føringstilskudd

Rundskriv nr 2009/37

09.09.2009Føringstilskudd kongekrabbe

Rundskriv nr 2009/36

01.07.2009Føringstilskudd for ferske reker som ...

Rundskriv nr 2009/30

01.07.2009Føringstilskudd innsamling av ...

Rundskriv nr 2009/29

25.05.2009Føringstilskudd notfanget sei ...

Rundskriv nr 2009/25

30.04.2009Omsetning av leppefisk

Rundskriv nr 2009/21

22.04.2009Omsetning av kvalprodukter - kjøp av ...

Rundskriv nr 2009/19

22.04.2009Regulering av kvalfangsten 2009

Rundskriv nr 2009/18

20.04.2009Renter av kreditt og forsinkelsseesrenter

Rundskriv nr 2009/15

30.03.2009Automatisk avregning av tilskudd for ...

Rundskriv nr 2009/13

19.03.2009Norges Råfisklags auksjonsregelverk - ...

Rundskriv nr 2009/12

19.03.2009Vedlegg nr 4 til R 12/2009 (Rundskriv ...

19.03.2009Leveringsavtale for fryste industrireker

19.03.2009Prosedyre for prøvetaking av frossen ...

19.03.2009Vedlegg nr 3 til R 12/2009 (Rundskriv ...

19.03.2009Vedlegg nr 1 til R 12/2009

19.03.2009Vedlegg nr 2 til R 12/2009

16.03.2009Levering av fersk fisk til godkjente ...

Rundskriv nr 2009/11

02.03.2009Utvidet betalingsfrist for kjøp fisk m.v.

Rundskriv nr 2009/06

13.02.2009Førings- og pakketilskudd for fisk i 2009

Rundskriv nr 2009/04

30.01.2009Førings- og pakketilskudd for fisk ...

Rundskriv nr 2009/02

23.12.2008Endring av sats for beregning av ...

Rundskriv nr 2008/44

21.11.2008Garanti for kjøp av råstoff i 2009

Rundskriv nr 2008/40

03.10.2008Føringstilskudd kongekrabbe

Rundskriv nr 2008/37

01.10.2008Leveringsavtale for fryste industrireker

01.10.2008Prosedyre for prøvetaking av frossen ...

01.10.2008Regelverk for omsetning av ...

Rundskriv nr 2008/36

10.09.2008Landinger av fryst fisk, skalldyr ...

Rundskriv nr 2008/34

22.07.2008Føringstilskudd innsamling av ...

Rundskriv nr 2008/23

25.06.2008Endring av prosedyre for omsetning av ...

Sirkulærebrev 2008 06 25

05.05.2008Føringstilskudd notfanget sei ...

Rundskriv nr 2008/15

05.05.2008Endret sats for forsinkelsesrenter

Rundskriv nr 2008/14

31.03.2008Regulering av kvalfangsten 2008

Rundskriv nr 2008/08

Rundskriv vedr. priser

10.05.2021Videreføring av suspensjon minstepris ...

Rundskriv nr 2021/15

04.05.2021Suspensjon av minsteprisen for ...

Rundskriv nr 2021/14

29.04.2021Suspensjon av minsteprisene for ...

Rundskriv nr 2021/11

17.03.2021Gjeninnføring av minsteprisene for kveite

Rundskriv nr 2021/7

15.12.2020Minstepriser til fisker fra og med ...

Rundskriv nr 2020/42

04.11.2020Videreføring av reduserte ...

Rundskriv nr 2020/34

21.10.2020Midlertidig reduksjon av minsteprisen ...

Rundskriv nr 2020/31

19.10.2020Markedstilpasning for kveite

Rundskriv nr 2020/30

17.09.2020Minstepris til fisker fra og med 21. ...

Rundskriv nr 2020/28

20.05.2020Minstepriser for ferske reker f.o.m. ...

Rundskriv nr 2020/23

13.05.2020Minstepriser og ...

Rundskriv nr 2020/22

30.04.2020Minsteprisliste f.o.m. 04. mai 2020

Rundskriv nr 2020/20

24.04.2020Redusert minstepris for minste ...

Rundskriv nr 2020/18

20.04.2020Suspensjon av minstepriser for ...

Rundskriv nr 2020/17

20.03.2020Minstepriser for ferske reker f.o.m. ...

Rundskriv nr 2020/12

19.03.2020Reduksjon/suspensjon av diverse ...

Rundskriv nr 2020/10

03.03.2020Minstepriser og ...

Rundskriv nr 2020/09

20.01.2020Minstepriser for tare f.o.m 1. januar ...

Rundskriv nr 2020/03

20.12.2019Minstepriser for kvitlaks f.o.m. 1. ...

Rundskriv nr 2019/32

13.12.2019Minsteprisliste f.o.m. 16. desember 2019

Rundskriv nr 2019/30

01.11.2019Videreføring redusert minstepris kveite

Rundskriv nr 2019/26

18.10.2019Videreføring redusert minstepris kveite

Rundskriv nr 2019/25

04.10.2019Videreføring redusert minstepris kveite.

Rundskriv nr 2019/24

19.09.2019Midlertidig reduksjon minstepris kveite

Rundskriv nr 2019/22

11.09.2019Minsteprisliste til fisker fra og med ...

Rundskriv nr 2019/20

21.06.2019Minstepriser for sjøltilvirket ...

Rundskriv nr 2019/18

07.06.2019Redusert minstepris for rund uer ...

Rundskriv nr 2019/17

22.05.2019Minstepriser for ferskreker f.o.m. ...

Rundskriv nr 2019/16

02.05.2019Minstepriser for blåkveite omsatt ...

Rundskriv nr 2019/15

02.05.2019Minstepriser til fisker gjeldende fra ...

Rundskriv nr 2019/14

21.03.2019Minstepriser og ...

Rundskriv nr 2019/11

14.03.2019Minstepriser/Omsetningsbestemmelser ...

Rundskriv nr 2019/05

04.02.2019Minsteprisen for omsetning av tare ...

Rundskriv nr 2019/03

09.01.2019Videreføring av minstepriser for kvitlaks

Rundskriv nr 2019/01

12.12.2018Minstepriser til fisker gjeldende fra ...

Rundskriv nr 2018/33

14.11.2018Oppheving av særskilt minstepris for ...

Rundskriv nr 2018/32

26.10.2018Økte minstepriser for de to minste ...

Rundskriv nr 2018/30

19.09.2018Minstepriser til fisker fra og med ...

Rundskriv nr 2018/29

14.09.2018Utvidet periode med redusert ...

Rundskriv nr 2018/28

13.09.2018Minstepriser for hummer f.o.m. 1. ...

Rundskriv nr 2018/27

07.09.2018Utvidet periode midlertidig reduksjon ...

Rundskriv nr 2018/26

29.08.2018Utvidet periode midlertidig reduksjon ...

Rundskriv nr 2018/25

08.08.2018Midlertidig reduksjon av minsteprisen ...

Rundskriv nr 2018/24

27.06.2018Minstepriser for sjøltilvirket ...

Rundskriv nr 2018/23

22.05.2018Redusert minstepris for små sei ...

Rundskriv nr 2018/20

13.04.2018Minstepris for småsei under 40 cm ...

Rundskriv nr 2018/18

13.04.2018Minstepriser for blåkveite omsatt ...

Rundskriv nr 2018/17

13.04.2018Minstepriser til fisker fra og med ...

Rundskriv nr 2018/16

28.03.2018Minstepris for notfanget sei fisket i ...

Rundskriv nr 2018/15

21.03.2018Minstepriser og ...

Rundskriv nr 2018/14

21.03.2018Minstepriser og ...

Rundskriv nr 2018/13

23.02.2018Minstepriser og ...

Rundskriv nr 2018/08

18.01.2018Videreføring av minstepriser for kvitlaks

Rundskriv nr 2018/05

09.01.2018Minsteprisen for omsetning av tare ...

Rundskriv nr. 2018/03

14.12.2017Minstepriser til fisker fra og med ...

Rundskriv nr 2017/30

19.10.2017Videreføring av redusert minstepris ...

Rundskriv nr 2017/27

06.10.2017Videreføring redusert minstepris kveite.

Rundskriv nr 2017/26

21.09.2017Minstepriser for hummer f.o.m. 1. ...

Rundskriv nr 2017/25

20.09.2017Midlertidig reduksjon minstepris kveite

Rundskriv nr 2017/24

20.09.2017Minstepriser til fisker gjelnde fra ...

Rundskriv nr 2017/23

27.06.2017Minstepriser for sjøltilvirket ...

Rundskriv nr 2017/22

19.05.2017Minstepriser for ferske reker f.o.m. ...

Rundskriv nr 2017/19

21.04.2017Minstepriser for blåkveite omsatt ...

Rundskriv nr 2017/18

20.04.2017Minstepriser til fisker fra og med ...

Rundskriv nr 2017/17

31.03.2017Minstepriser og ...

Rundskriv nr 2017/14

21.03.2017Minstepriser og ...

Rundskriv nr 2017/12

13.03.2017Reduserte minstepriser for kvitlaks ...

Rundskriv nr 2017/10

17.02.2017Minstepriser og ...

Rundskriv nr 2017/05

25.01.2017Minstepris for tare f.o.m. 1. januar 2017

Rundskriv nr 2017/03

06.01.2017Minstepriser for snøkrabbe fra 9. ...

Rundskriv nr 2017/02

06.01.2017Minstepriser for kongekrabbe fra 9. ...

Rundskriv nr 2017/01

07.12.2016Minstepriser til fisker gjeldende fra ...

Rundskriv nr 2016/36

25.11.2016Videreføring av minsteprisene for kveite

Melding

18.11.2016Videreføring av minsteprisene for kveite

Melding

11.11.2016Økte minstepriser for kveite f.o.m. ...

Rundskriv nr 2016/34

04.11.2016Korrigering av minstepriser for stor ...

Rundskriv nr 2016/33

21.10.2016Videreføring av reduserte ...

Melding

04.10.2016Ytterligere reduksjon av minstepriser ...

Rundskriv nr 2016/32

27.09.2016Minstepriser for hummer f.o.m. 1. ...

Rundskriv nr 2016/30

27.09.2016Midlertidig reduksjon av minsteprisen ...

Rundskriv nr 2016/29

23.09.2016Minstepriser til fisker fra og med ...

Rundskriv nr 2016/28

16.06.2016Minstepriser for sjøltilvirket ...

Rundskriv nr 2016/25

31.05.2016Minstepriser for tare f.o.m. 1. juni 2016

Rundskriv nr 2016/22

30.05.2016Minstepriser for reker f.o.m. 6. juni ...

Rundskriv nr 2016/21

13.05.2016Minstepriser for ferske reker f.o.m. ...

Rundskriv nr 2016/20

22.04.2016Minstepriser for blåkveite omsatt ...

Rundskriv nr 2016/19

22.04.2016Minstepriser levendetorsk gjeldende ...

Rundskriv nr 2016/18

20.04.2016Minstepriser til fisker fra og med ...

Rundskriv nr 2016/17

08.04.2016Minstepriser/omsetningsbestemmelser ...

Rundskriv nr 2016/16

30.03.2016Videreføring av suspensjon av ...

Rundskriv nr 2016/14

01.03.2016Suspensjon av minsteprisen for hau ...

Rundskriv nr 2016/06

11.02.2016Minstepriser og ...

Rundskriv nr 2016/04

27.01.2016Minstpriser for kvitlaks og ...

Rundskriv nr 2016/03

27.01.2016Minstepriser for snøkrabbe f.o.m. 1. ...

Rundskriv nr 2016/02

27.01.2016Minstepriser for kongekrabbe f.o.m. ...

Rundskriv nr 2016/01

11.12.2015Minstepriser for levendetorsk ...

Rundskriv nr 2015/30

10.12.2015Minstepriser til fisker fra og med ...

Rundskriv nr 2015/29

15.10.2015Videreføring av reduserte ...

Rundskriv nr 2015/27

02.10.2015Midlertidig reduksjon av minsteprisen ...

Rundskriv nr 2015/26

23.09.2015Minstepriser levendetorsk gjeldende ...

Rundskriv nr 2015/25

23.09.2015Minstepriser til fisker gjeldende fra ...

Rundskriv nr 2015/24

22.09.2015Minstepriser for tare f.o.m. 1. ...

Rundskriv nr 2015/23

16.09.2015Minstepriser for hummer fom. 1. ...

Rundskriv nr 2015/22

28.08.2015Minstepriser kongekrabbe f.o.m. ...

Rundskriv nr 2015/21

18.06.2015Minstepriser for snøkrabbe f.o.m. 22. ...

Rundskriv nr 2015/19

18.06.2015Minstepriser for sjøltilvirket ...

Rundskriv nr 2015/20

18.06.2015Minstepriser for fersk reke f.o.m. ...

Rundskriv nr 2015/18

12.05.2015Minstepriser for reker f.o.m. 18. mai ...

Rundskriv nr 2015/17

07.05.2015Minstepriser levendetorsk gjeldende ...

Rundskriv nr 2015/16

07.05.2015Minstepriser for blåkveite omsatt ...

Rundskriv nr 2015/15

06.05.2015Minstepriser til fisker gjeldende fra ...

Rundskriv nr 2015/14

27.04.2015Forlenget prisperiode

Rundskriv nr 2015/13

27.04.2015Minstepriser og ...

Rundskriv nr 2015/12

30.03.2015Minstepriser og ...

Rundskriv nr 2015/10

13.02.2015Minstepriser for kvitlaks og ...

Rundskriv nr 2015/05

22.12.2014Minstepriser levendetorsk gjeldende ...

Rundskriv nr 2014/29

16.12.2014Minstepriser til fisker gjeldende fra ...

Rundskriv nr 2014/28

12.12.2014Forlenget prisperiode for ...

Rundskriv nr 2014/27

14.11.2014Ytterligere forlengelse av periode ...

Melding tilhørende melding av 17.10. ...

24.10.2014Ytterligere forlenget periode med ...

Melding tilhørende melding 17.10.2014 ...

17.10.2014Forlengelse av redusert minstepris ...

Melding tilhørende rundskriv 2014/24 ...

07.10.2014Midlertidig redusert minstepris for ...

Rundskriv nr 2014/24

29.09.2014Minstepris for hummer f.o.m. 1. ...

Rundskriv nr 2014/23

26.09.2014Minstepriser levendetorsk gjeldende ...

Rundskriv nr 2014/22

26.09.2014Minstepriser til fisker fra og med ...

Rundskriv nr 2014/21

31.07.2014Minstepriser kongekrabbe f.o.m. ...

Rundskriv nr 2014/20

19.06.2014Midlertidig reduksjon av minsteprisen ...

Rundskriv nr 2014/18

19.06.2014Minstepriser for sjøltilvirket ...

Rundskriv nr 2014/17

05.05.2014Minstepriser til fisker gjeldende fra ...

Rundskriv nr 2014/15

30.04.2014Minstepriser for reker f.o.m. 19. mai ...

Rundskriv nr 2014/14

08.04.2014Midlertidig suspensjon av minstepris ...

Rundskriv nr 2014/13

20.03.2014Minstepriser for sjøkreps og diverse ...

Rundskriv nr 2014/10

20.03.2014Minstepriser/omsetningsbestemmelser ...

Rundskriv nr 2014/09

06.03.2014Minstepriser for rognkjeksrogn ...

Rundskriv nr 2014/07

14.02.2014Minstepriser og omsetningbestemmelser ...

Rundskriv nr 2014/05

05.02.2014Minstepriser levendetorsk gjeldende ...

Rundskriv nr 2014/03

30.01.2014Minstepriser for kvitlaks og ...

Rundskriv nr 2014/02

24.01.2014Redusert minstepris for lever av torsk

Rundskriv nr 2014/01

11.12.2013Minstepriser til fisker gjeldende fra ...

Rundskriv nr 2013/38

06.11.2013Midlertidig endring av minsteprisen ...

Rundskriv nr 2013/36

29.10.2013Midlertidig reduksjon av minsteprisen ...

Rundskriv nr 2013/35

28.10.2013Videreføring reduserte minstepriser ...

Rundskriv nr 2013/34

14.10.2013Midlertidig redusert minstepris ...

Rundskriv nr 2013/33

27.09.2013Minstepriser hummer f.o.m. 1. oktober ...

Rundskriv nr 2013/30

19.09.2013Minstepris til fisker f.o.m. 23. ...

Rundskriv nr 2013/29

20.08.2013Midlertidig reduksjon av minsteprisen ...

Rundskriv nr 2013/27

08.08.2013Minstepriser kongekrabbe f.o.m 12. ...

Rundskriv nr 2013/26

09.07.2013Minstepriser for reke f.o.m. 20 mai ...

Rundskriv nr 2013/24

16.05.2013Minstepriser for reke f.o.m. 20. mai ...

Rundskriv nr 2013/22

08.05.2013Minstepriser for sjøltilvirket ...

Rundskriv nr 2013/21

30.04.2013Minstepriser og ...

Rundskriv nr 2013/20

17.04.2013Minstepris for blåkveite omsatt ...

Rundskriv nr 2013/18

17.04.2013Minstepriser til fisker gjeldende fra ...

Rundskriv nr 2013/17

09.04.2013Minstepriser og ...

Rundskriv nr 2013/16

05.03.2013Minstepriser for rognkjeksrogn ...

Rundskriv nr 2013/12

04.03.2013Reduserte minstepriser for lyr

Rundskriv nr 2013/11

15.02.2013Minstepriser levendetorsk gjeldende ...

Rundskriv nr 2013/08

13.02.2013Minstepriser for kvitlaks og ...

Rundskriv nr 2013/06

07.02.2013Minstepriser diverse skjell f.o.m. ...

Rundskriv nr 2013/05

12.12.2012Presisering vedrørende rundskriv nr ...

Rundskriv nr 2012/36

12.12.2012Minstepris til fisker fra og med 13. ...

Rundskriv nr 2012/35

05.12.2012Prisreduksjon for torsk av forringet ...

Rundskriv nr 2012/34

23.11.2012Minstepriser breiflabb, kveite, uer ...

Rundskriv nr 2012/33

09.11.2012Minstepriser breiflabb, kveite, uer ...

Rundskriv nr 2012/31

29.10.2012Minsteprisbestemmelser breiflabb, ...

Rundskriv nr 2012/30

12.10.2012Endrede minsteprisbestemmelser for ...

Rundskriv nr 2012/29

02.10.2012Endret minstepris breiflabb gjeldende ...

Rundskriv nr 2012/28

26.09.2012Redusert minstepris kveite u/40 kg ...

Rundskriv nr 2012/27

25.09.2012Minstepriser til fisker fra og med 1. ...

Rundskriv nr 2012/26

14.09.2012Videreføring av suspensjon minstepris ...

30.07.2012Suspensjon minstepris lysing ...

Rundskriv nr 2012/25

02.07.2012Suspensjon av minsteprisen på lysing ...

Rundskriv nr 2012/24

22.06.2012Minstepriser kongekrabbe f.o.m. 1. ...

Rundskriv nr 2012/23

13.06.2012Minstepriser for sjøltilvirket ...

Rundskriv nr 2012/21

07.05.2012Minstepriser for reker og sjøkreps ...

Rundskriv nr 2012/20

30.04.2012Minstepriser for kvalprodukter ...

Rundskriv nr 2012/19

19.04.2012Minstepriser for blåkveite omsatt ...

Rundskriv nr 2012/18

19.04.2012Minstepriser til fisker fra og med ...

Rundskriv nr 2012/17

20.03.2012Fangst og omsetningsbestemmelser for ...

Rundskriv nr 2012/16

02.03.2012Minstepriser for rognkjeksrogn ...

Rundskriv nr 2012/11

10.02.2012Minstepriser diverse skjell f.o.m 13. ...

Rundskriv nr 2012/09

10.02.2012Minstepriser for kvitlaks og ...

Rundskriv nr 2012/08

25.01.2012Reduksjon av minsteprisene for lysing ...

Rundskriv nr 2012/07

06.01.2012Nye faktorer for omregning av ...

05.01.2012Minstepriser til fisker fra og med 9. ...

Rundskriv nr 2012/03

15.12.2011Videreføring av gjeldende ...

Rundskriv nr 2011/29

29.09.2011Minstepriser for hummer f.o.m. 30. ...

Rundskriv nr 2011/26

19.09.2011Suspensjon av minsteprisene for ...

Rundskriv nr 2011/25

16.09.2011Redusert minstepris for kveite under ...

Rundskriv nr 2011/24

15.09.2011Videreføring suspensjon av ...

Rundskriv nr 2011/23

15.09.2011Minstepriser til fisker fra og med ...

Rundskriv nr 2011/22

12.07.2011Suspensjon av minsteprisen for lysing

Rundskriv nr 2011/21

23.06.2011Minstepriser for kongekrabbe f.o.m. ...

Rundskriv nr 2011/19

22.06.2011Minstepriser for sjøltilvirket ...

Rundskriv nr 2011/18

17.06.2011Minstepriser for breiflabb f.o.m. 20. ...

Rundskriv nr 2011/17

30.05.2011Minstepriser levendetorsk gjeldende ...

Rundskriv nr 2011/16

12.05.2011Minstepriser til fisker fra og med ...

Rundskriv nr 2011/13

11.05.2011Minstepriser for blåkveite omsatt ...

Rundskriv nr 2011/14

26.04.2011Minstepriser for kvalprodukter ...

Rundskriv nr 2011/09

15.04.2011Minstepriser for reker og sjøkreps ...

Rundskriv nr 2011/08

04.03.2011Minstepriser for rognkjeksrogn ...

Rundskriv nr 2011/06

17.02.2011Minstepriser for kvitlaks og ...

Rundskriv nr 2011/02

05.01.2011Minsteprisliste til fisker gjeldende ...

Rundskriv nr 2011/01https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/