Ta på fisken!

Ta på fisken!

Det var mye glede da barna fikk ta på både flyndre, torsk, krabbe, uer, laks, brosme og breiflabb på Råfisklagets arrangement under SMAK – Nordnorsk matfestival.

- Vanligvis får barna beskjed om ikke å røre. Når vi tar med oss fisken ut på festival er det for at barna nettopp skal få lov til å røre, kjenne på og holde ulike fisker, sier Markedssjef i Norges Råfisklag Lise Mangseth. – Det er mange unger i byen som ikke har anledning til dette til vanlig, og for mange av dem var det en stor opplevelse. Samtidig hadde vi besøk av flere unge storfiskere som er svært interessert i og oppdatert på fisk.

Det fokuseres på fiskenes ulike egenskaper: De har forskjellig fasong, forskjellig farge, overflaten kjennes forskjellig, noen er grov, noen er glatt, noen har pigger, noen er flate, noen er runde.

- En av de viktige tingene å snakke om er fiskens skinn og slim, siden dette virker fremmed for ungene. Det er mange refleksjoner som gjøres rundt den kalde glatte fisken og det går ofte fra «ææssj!» til «ååå så myk!», smiler Mangseth.

Både Årets kvalitetsfisker Paul O Jensen og styreleder Johnny Caspersen bidro til fiskefaglige fortellinger og demonstrasjoner sammen med ansatte i Norges Råfisklag.

Det er et enkelt opplegg som gjennomføres. Én fisk av hver sort som er å oppdrive legges på is i en høyde som er naturlig for ungene. Fisken må være rund, altså ikke sløyd, for å få den rette opplevelsen. Det kreves tilgjengelig handvask og det er en fordel med plastforklær.

(24.SEP.2015 11:59)https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/