Informasjonsutvalget for reker

Styret i Norges Råfisklag anser markedsarbeid som svært viktig, og setter i samarbeid med Fiskehav, Vest-Norges Fiskesalslag og Surofi årlig av 4 øre/kg fangst reker til å støtte markedsføring av norskfangede reker. Disse midlene forvaltes gjennom Informasjonsutvalget for reker, som skal være et bindeledd mellom norsk rekenæring og deres kunder, for å fremme økt bruk av norskfangede reker. Utvalget jobber også for å bidra til kompetanseheving i fangstleddet, samt omdømmebygging for norsk rekenæring.

Støtte

Det bevilges støtte inntil kr 5.000,- til innkjøp av rekeprodukter som skal brukes til å servere reker/dele ut smaksprøver på festivaler/publikumsarrangement. Forutsetningen er at rekene serveres og profileres på en god måte, og at det fremheves at det er norske reker. Støtten utbetales mot faktura for innkjøpte norske reker, og foto med beskrivelse av rekebordet/rekeserveringen.

Kontakt markedssjef synne.guldbrandsen@rafisklaget.no.

Styret Informasjonsutvalget for reker

Medlemmer:

Svein Ove Haugland
Norges Råfisklag

Kjell-Arild Tøfte
Fiskehav

Jan Roger Lerbukt
Hermes A/S

Knut Helge Vestre
Cold Water Prawns of Norway

Frank Arild Midtbø
Fiskehav

Josefine Voraa (observatør)
Norges Sjømatråd

Sekretariat:
Synne Guldbrandsen
Norges Råfisklag

Varamedlemmer:

Charles A. Aas
Norges Råfisklag

Johnny Caspersen
Casper AS

Olav Remøy
REMØY Havfiske AS

Jan Henrik Bredsand
Fiskehav

Bjørn Kvalheim
Vest-Norges Fiskesalslaghttps://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/