Konvensjonelt fiske etter blåkveite 2022

Fartøy under 28 meter. Blåkveite omsatt gjennom Norges Råfisklag, leveringer sør for Råfisklagets distrikt kommer i tillegg. Se fiskeridir.no for tall for hele landet.

 
 

Blåkveitefisket for kystflåten
 
Blåkveitefisket for kystflåten
 


https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/