Fangstfelt

Her ser du en oversikt over alle havområder, og i tillegg info om gyldige lokasjoner innefor hvert havområde. Fangstfelt oversikt

Kart fra Lofoten og nordover (Fiskeridirektoratet)https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/