Hva er en sluttseddel?

Den norske sluttseddelen for omsatt villfisk er unik i verdenssammenheng. Når man høster av en felles ressurs er dokumentasjon for mengde fangstet og verdi av omsetning av avgjørende betydning for å ha kontroll over ressursens tilstand og opprettholde en hvit økonomi. Norge er det eneste landet som har begge disse verdiene på en og samme kvittering.

Når en fisker leverer fisk på et fiskebruk skrives en svært omfattende kvittering som kalles for en sluttseddel. Denne sluttseddelen inneholder detaljert informasjon om fisker, fiskebåten, fangstfelt, fiskekjøper, fiskeslag, størrelser, kvalitetstilstand og priser fordelt på hver av disse. Den norske sluttseddelen er unik i verdenssammenheng, siden den både inneholder detaljert informasjon om både mengde og pris. Sluttseddelen er således et grundig dokument for å dokumentere hvor mye som er tatt ut av havet og hvor mange penger som er i omløp.

Etter at fisken er sortert og veid inn skal fisker og fiskekjøper være enig om hvor mye som er levert, og dette føres på seddel som begge signerer via en CatchSign app på mobiltelefon eller nettbrett. Seddelen sendes deretter umiddelbart inn til Norges Råfisklag som tar den inn i sine systemer for oppgjør og kontroll.

Sluttseddelen er grunnlaget for den offisielle norske fiskeristatistikken, som igjen går inn i vurdering av bestanden og fastsetting av neste års fiskekvoter. Sluttseddelen legges til grunn for fangstsertifikater og er et viktig element i miljøsertifiseringen.

En seddel i verdensklasse med andre ord!

Sluttseddelen er grunnlaget for:

- Betaling til fisker
- Regning til fiskekjøper
- Kontroll av mengde fisket
- Norges offisielle fangststatistikk
- Fastsetting av størrelse på bestand
- Fastsetting av kvoter
- Miljøsertifisering 
- Fangstsertifikathttps://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/