Miljøfyrtårn

Norges Råfisklag skal kontinuerlig arbeide for å velge miljøvennlige løsninger i bedriften.


Vårt hovedkontor er sertifisert som et Miljøfyrtårn noe vi jobber kontinuerlig for at hele organisasjonen skal bli. Dette er en prosess som krever vedlikehold og videreutvikling.  


Spare miljøet for unødvendige belastninger Velge miljøvennlige produkter Gjennomføre miljøtiltak Påvirke samarbeidspartnere og underleverandører til å gjøre sine tjenester miljøvennlige Alle skal jobbe for et godt arbeidsmiljø i bedriften Som privatperson kan alle gjøre mange gode gjerninger for miljøet.https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/