Øvrige rundskriv/meldinger

25.06.2021Innkreving av ressursavgift

Rundskriv nr 2021/24

23.06.2021Fakturering, betalingsvilkår og forsinkelsesrenter

Rundskriv nr 2021/23

15.06.2021Nye satser for lagsavgift

Rundskriv nr 2021/21

23.04.2021Torsk/hyse nord for 62°N. Bortfall av MSC-sertifisering for fangster tatt innenfor 12 nautiske mil.

Rundskriv nr 2021/10

23.02.2021Føringstilskudd for fersker reker som fiskes på kysten og anvendes til pilling

Rundskriv nr 2021/6

23.02.2021Førings- og pakketilskudd for fisk 2021

Rundskriv nr 2021/5

15.01.2021Prosedyre for prøvetaking av frossen industrireke

Rundskriv nr 2021/3 Vedlegg 2

15.01.2021Norges Råfisklags auksjonsregelverk - generelle regler

Rundskriv nr 2021/3 m Vedlegg 1

13.01.2021Endring av betingelser knyttet til kredittforsikringsavtale med Euler Hermes

Rundskriv nr 2021/2

12.01.2021Sjølproduksjon tørrfisk. Innskjerping av krav til seddelføring/rapportering

Rundskriv nr 2021/1

21.12.2020Innkreving av kontrollavgift

Rundskriv nr 2020/45

21.12.2020Endring av sats for beregning av Pensjonstrekk fisker

Rundskriv nr 2020/44

21.12.2020Endring av sats for beregning av produktavgift

Rundskriv nr 2020/43

14.12.2020Seddelføring av fryst glasert snøkrabbe

Rundskriv nr 2020/41

10.12.2020Garanti for kjøp av råstoff i 2021

Rundskriv nr 2020/39

18.11.2020Oppheving av ukekvote i fisket etter kveite

Rundskriv nr 2020 36

30.10.2020Seddelføring av fryst glasert snøkrabbe

Rundskriv nr 2020/33

28.08.2020Endringer av betingelser knyttet til kredittforsikring gjennom GIEK Kredittforsikring as

Rundskriv nr 2020/26

29.07.2020Føringstilskudd kystreke - rammen oppbrukt

Melding

08.07.2020Melding til kongekrabbe-fiskere: avtal leveranse før du fisker!

Melding

29.05.2020Føringstilskudd blåkveite

Rundskriv nr 2020/25

23.04.2020Innføring av elektronisk signering av landings- og sluttsedler

Rundskriv nr 2020/16

15.03.2020Tromsø kommunes karanteneregler ifbm koronavirus og mannskapsbytte på fiskebåter

Melding

12.03.2020Melding vedr. vurderinger knyttet til Covid-19 (korona-viruset)

Melding

10.03.2020Melding vedr. vurderinger knyttet til Covid-19 (korona-viruset)

Melding

02.03.2020Føringstilskudd for notfanget sei avhentet med brønnbåt

Rundskriv nr 2020/08

28.02.2020Fangster fra tredjelandsfartøy ilandført med fraktefartøy

Rundskriv nr 2020/05

28.02.2020Levendelagring av torsk, påmelding og seddelføring

Rundskriv nr 2020/04

02.01.2020Norges Råfisklags garantiordning

Rundskriv nr 2020/01

23.12.2019Oppgjørsbetingelser for fiskere

Rundskriv nr 2019/33

18.12.2019Endring i bruk av begrepet "ikke tilsiktet fangst" på sluttseddel

Rundskriv nr 2019/31

18.09.2019Låssetting av sei - Påmelding og seddelføring fom. 17.09.2019 og inntil videre

Rundskriv nr 2019/21

05.12.2018Informasjonsskriv: levering og omsetning av viltlevende marine ressurser til mottakere på Svalbard

Melding. Med hjemmel i Forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) FOR-2014-05-06-607, sist endret FOR-2018-06-29-1089, har Norges Råfisklag laget en ordning der mottakere registrerer fangster etter forskriften.

14.11.2018Generelle bestemmelser om utfylling av landings- /sluttseddel

Rundskriv nr 2018/31

04.01.2018Trekk av kjøpers sløyekostnad på sluttseddel

Rundskriv nr 2018/02

21.12.2017Alternativ sikkerhetsstillelse - kredittforsikring

Rundskriv nr 2017/32

31.10.2017Råfisklagets tilbud om prøvetaking av ombordfryst industrireke. Økt/diferensiert sats.

Rundskriv nr 2017/28

10.10.2017Forbud mot ilandføring av kveite over 2 meter

Melding

01.06.2017Redusert avgiftsats på fiskemel og olje

Melding

30.12.2016Bestemmelse om prisgrunnlag sluttseddel

Rundskriv nr 2016/39

23.08.2016Transitt av fangster fra EU-land

Rundskriv nr 2016/27

24.06.2016Omsetning av leppefisk

Rundskriv nr 2016/26

22.06.2016Omsetningsvilkår for fangst som landes i utlandet

Rundskriv nr 2016/24

29.12.2015Endring for sats for beregning av fiskeriforskningsavgift

Rundskriv nr 2015/32

07.01.2015Krav til seddelføring av biprodukter

Rundskriv nr 2015/01

31.07.2014Krav til kongekrabbe

Melding

14.07.2014Regelverk Nøytrale Fryselager

Rundskriv nr 2014/19

15.05.2014Auksjonsregelverk levendefisk

Melding tilhørende Rundskriv 2012/01

11.10.2013Overtakelse av egen fangst fryst fisk/reke landet til nøytralt mottak i Norges Råfisklags distrikt

Rundskriv nr 2013/31

15.02.2013Presisering ilandføring rundfisk

Rundskriv nr 2013/09

07.02.2013Landinger av fryst fisk, skalldyr m.v. fra tredjelandsfartøy

Rundskriv nr 2013/04

07.02.2013Innmeldingsskjema til utenlandske fangster

Vedlegg til rundskriv 2013/04

07.02.2013Presisering seddelføring etterbetaling

Rundskriv nr 2013/01

27.09.2012Merking av hummer

Sirkulærebrev 2012 09 27

20.06.2012Seddel på sekundet, utfasing av gammel seddel

Rundskriv nr 2012/22

10.01.2012Samfiskeordningen - utfylling og registrering på sluttseddel

Rundskriv nr 2012/04

10.01.2012Opphør av matproduksjonsavgift

Sirkulærebrev 2012 01 09

06.01.2012Nye regler ved fiske og seddelføring av kveite under minstemål

Melding

24.10.2011Tilleggsinformasjon for bruk av landingsseddel ved landing av ferske reker utenom kjøpers anlegg

Rundskriv nr 2011/20-tilleggsinformasjon

05.07.2011Krav til dokumentasjon ved landing av ferske, kokte skallreker utenom kjøpers anlegg.

Rundskriv nr 2011/20

24.05.2011Utskrift av sluttseddel/landingsseddel

Sirkulærebrev 2011 05 24

08.09.2010Veiebestemmelser m.h.t. vanntrekk-bunnfiskarter

Rundskriv nr 2010/33

29.04.2010Seddelføring av MSC-godkjent torsk og hyse

Rundskriv nr 2010/15

28.01.2010Rutiner for omsetning av agnsei

Sirkulærebrev 2010 01 28

22.12.2009Krav om at skippers navn skal registreres på sluttseddel i forbindelse med innføring av EU-fangstsertifikat fra 1. jan 2010

Rundskriv nr 2009/48

27.12.2004Innkreving av kontrollavgift

Rundskriv nr 2004/40

16.12.2004Veiing av ombordfrossen fisk

Rundskriv nr 2004/36

02.10.2003Kvalitetkriterier i kongekrabbefisket

Sirkularebrev 2003 10 02

30.07.2003Prosedyre ved innveiing og sortering ved hjelp av grader

Rundskriv nr 2003/27

22.07.2003Fradragssatser som tillates brukt for reduksjon av beregningsgrunnlag for lags- eller produktavgift

Sirkularebrev 2003 07 22

18.07.2003Produktavgift ved landing til nøytrale fryselager

Sirkularebrev 2003 07 18

10.04.2003Regelverk for sjølproduksjon av kvalprodukter

Sirkularebrev 2003 04 10

25.02.2002Krav til tineprøverom

Sirkularebrev 2002 02 25

23.01.2002Endring mht beregning av mva på lagsavgift utenlandske landinger

Sirkularebrev 2002 01 23

18.10.2001Landing av fisk, skalldyr m.v. fra norske fiskefartøy utenom anlegg tilhørende kjøper i kjøperregisteret (nøytrale fryselager) Generelle bestemmelser

Rundskriv nr 2001/26

Rundskriv vedr. priser

15.06.2021Midlertidig reduksjon av minstepriser for rund uer

Rundskriv nr 2021/22

09.06.2021Minstepriser for sjøltilvirket tørrfisk fom. 10. juni 2021 og inntil videre

Rundskriv nr 2021/20

28.05.2021Gjeninnføring av minstepris for kveite fom. 29.05.2021

Rundskriv nr 2021/18

20.05.2021Minstepriser for ferske reker f.o.m. 24. mai og inntil videre

Rundskriv nr 2021/17

16.05.2021Gjeninnføring av minstepriser for småhyse

Rundskriv nr 2021/16

29.04.2021Minstepriser til fisker fra og med 03. mai 2021 og inntil videre, men ikke utover 19. september 2021

Rundskriv nr 2021/13

29.04.2021Reduserte minstepriser for rundsei, minste vektklasse f.o.m. 30.04.21

Rundskriv nr 2021/12

08.04.2021Minstepriser/omsetningsbestemmelser kvalprodukter 2021

Rundskriv nr 2021/9

26.03.2021Minstepriser og omsetningsbestemmelser for taskekrabbe sesongen 2021

Rundskriv nr 2021/8

04.02.2021Justering av minsteprisene for kveite, breiflabb og lyr

Rundskriv nr 2021/4

04.01.2021Minstepris for tare f.o.m. 1. januar 2021

Rundskriv nr 2020/47

22.12.2020Minstepriser for vassild f.o.m 1. januar 2021

Rundskriv nr 2020/46

09.12.2020Suspensjon av minsteprisene for blåkveite f.o.m. 9. desember 2020 og inntil videre

Rundskriv nr 2020/40

27.11.2020Minstepris for kveite fom. 30. november 2020 og inntil videre

Rundskriv nr 2020/38

26.11.2020Minstepriser for kongekrabbe f.o.m. 30. november og inntil videre

Rundskriv nr 2020/37

13.11.2020Videreføring av reduserte minstepriser breiflabb

Rundskriv nr 2020/35

28.08.2020Gjeninnføring av minstepriser for 5 arter

Rundskriv nr 2020/27

29.05.2020Videreføring av minsteprisene for blåkveite

Rundskriv nr 2020/24

16.04.2020Redusert minstepris for kvitlange

Rundskriv nr 2020/15

08.11.2019Videreført redusert minstepris kveite

Rundskriv nr 2019/27

23.09.2019Minstepriser for hummer f.o.m. 1. oktober 2019

Rundskriv nr 2019/23

09.04.2019Minstepriser for sjøkreps f.o.m. 15. april 2019

Rundskriv nr 2019/13

21.03.2019Minstepriser for kamskjell f.o.m. 1. april 2019

Rundskriv nr 2019/12

15.03.2019Minstepriser og omsetningsbestemmelser for rognkjeks f.o.m. 18. mars 2019

Rundskriv nr 2019/06

13.12.2018Dynamiske minstepriser for hyse - prøveordning

Rundskriv nr 2018/34

16.05.2018Minstepriser for ferske reker f.o.m. 21. mai 2018 og inntil videre.

Rundskriv nr 2018/19

23.01.2018Minstepriser for snøkrabbe f.o.m. 24. Januar 2018 og inntil videre

Rundskriv nr 2018/06

31.03.2017Justering av modell for dynamisk minstepris for sei

Rundskriv nr 2017/16

31.01.2017Dynamiske minstepriser for sei - forsøksordning.

Rundskriv nr 2017/04

30.09.2016Dynamiske minstepriser på torsk, forsøksordning.

Rundskriv nr 2016/31

28.09.2016Prøveordning med dynamisk minstepris på torsk

Melding

11.12.2015Presisering endret omregning minstepris rundtorsk

Melding

24.05.2011Minstepriser kongekrabbe i desimeringsfiske

Rundskriv nr 2011/15

17.01.2011Prisgrunnlag for torsketrålere med leveringsplikt

Sirkulærebrev 2011 01 17https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/